Ranking firm szkoleniowych 2013

Instytut Rozwoju Biznesu zajął czwarte miejsce w rankingu firm szkoleniowych, który opublikowała Gazeta Finansowa w nrze 26/27 z 28 czerwca – 11 lipca 2013. Kryterium rankingu była wielkość przychodów ze sprzedaży za 2012 r. Różnica między drugim, trzecim a czwartym miejscem to tylko 6-7 proc.

Ranking firm szkoleniowych ukazał się obok listy 1000 największych firm w Polsce. Jest jasne, że ze względu na swoją specyfikę działania, nieporównywalnie mniejszą skalę niż np. przedsiębiorstwa surowcowe czy produkcyjne z reguły większość firm szkoleniowych znajduje się w drugim czy trzecim tysiącu. Jednak – i to jest powód do satysfakcji po trudnym 2012 roku – pierwsze pięć miejsc z rankingu szkoleniowego trafiło także na listę główną, zajmując miejsca od 834 do 902.

Anna Świebocka-Nerkowska w artykule „Dlaczego szkolimy”, opublikowanym w tym samym nrze GF analizuje wyniki badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Okazuje się, że w br. tylko 22 proc. badanych zamierza podnosić swoje kwalifikacje – rok temu ten wskaźnik był dużo wyższy i wynosił 36 proc. I jeszcze jedna interesująca konkluzja: tylko 17 proc. uczestników badania samodzielnie opłaca udział w szkoleniach. To oznacza, że najbardziej zmotywowane do podnoszenia kwalifikacji są osoby pracujące i że główny ciężar ponoszenia kosztów z tym związanych spoczywa na pracodawcach. Ale skoro tak, to można by z tego próbować wysnuć i pozytywny wniosek. Wydatki na rozwój pracowników pracodawcy coraz częściej traktują jako konieczną inwestycję, która się zwraca, może nie zawsze w oczekiwanym stopniu, może w zbyt długim czasie, ale jednak… Poziom przygotowania zawodowego pracowników, ich kwalifikacje specjalistyczne, kompetencje stanowiskowe i umiejętności oraz predyspozycje osobiste coraz bardziej bowiem decydują o efektywności firm. Szczególnie jest to widoczne w czasach kryzysu, gdy środki na powiększanie zasobów materialnych są ograniczone.

W ww. nrze GF został opublikowany artykuł  Włodzimierza K. Buśkiewicza, Prezesa Instytutu Rozwoju Biznesu  na temat aktualnych tendencji na polskim ryznlku szkoleniowym.

Powrót...