Raport BPC – branża farmaceutyczna i kosmetyczna

100 przedsiębiorstw farmacji i kosmetyki będzie inwestowało w systemy informatyczne
 

W lutym firma analityczna Business Penetration & Consulting (BPC) opublikowała kolejny Raport analityczny, dedykowany branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Serwis ibd.pl jest partnerem medialnym publikacji. Raport za pośrednictwem konferencji branżowych bezpłatnie trafia do kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Jest praktycznym wsparciem przy wyborze systemu informatycznego.

Przeanalizowano ponad 100 przedsiębiorstw, które planują informatyzację w latach 2015-2016. Z danych analitycznych BPC wynika, że wśród 100 przedsiębiorstw, które planują inwestycje w IT (monitorowanych przez BPC), 80% wykorzystuje zintegrowanych system klasy ERP. Część przedsiębiorstw planuje kompleksowo zmodernizować swoją infrastrukturę informatyczną oraz dokonać jej walidacji zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz przepisami Unii Europejskiej. Dyrektywy kładą nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów. Wystarczy drobny błąd w systemie informatycznym, by receptura nie została prawidłowo zrealizowana, a życie człowieka było zagrożone. Dodatkowo, nieprawidłowo zorganizowane testy, niedokładne analizy, czy też niewystarczające czynności kontrolne mogą prowadzić do wycofania całej serii produktu z rynku, co z kolei generuje straty pieniężne i towarowe.

 

Na życzenie przedsiębiorców w Raporcie umieszczono studium przypadku z wdrożeń w branży (case study) oraz przeprowadzono ankietę wśród dostawców na temat funkcjonalności wskazywanych przez kierowników produkcji w rozmowach z konsultantami BPC.

Publikacja zawiera m.in.:

Tabelaryczne zestawienie stu przedsiębiorstw objętych doradztwem Grupy BPC. Analizie poddano m.in. wykorzystywane dotychczas przez polskie przedsiębiorstwa rozwiązania informatyczne w branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Zwrócono uwagę na systemy wspierające zarządzanie całą organizacją (klasy ERP), systemy monitorowania produkcji (klasy MES i SCADA) oraz obiegu dokumentów (klasy DMS). Z danych analitycznych BPC wynika m.in., że w grupie 100 przedsiębiorstw kosmetycznych i farmaceutycznych:

  • Blisko 80% przedsiębiorstw wykorzystuje system klasy ERP w zakresie zarządzania całą organizacją;
  • 28 firm korzysta z systemów dedykowanych monitoringowi maszyn na produkcji;
  • 71 przedsiębiorstw wykorzystuje do prowadzenia badań własne laboratoria;
  • 30% firm zamierza w najbliższym czasie wdrożyć system klasy MES.

Wskazówki ekspertów w zakresie informatyzacji obszaru produkcyjnego w przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej i kosmetycznej

Wśród nich umieszczono również wywiad z ekspertem, który przeprowadza procesy walidacyjne systemów informatycznych. Najważniejszym wnioskiem z rozmowy jest wskazówka dla przedsiębiorców:  czynności walidacyjne należy przeprowadzić już na etapie projektowania systemów, co nie tylko daje gwarancję bezpieczeństwa produkowanych wyrobów ale i możliwość oszczędności roboczogodzin przeznaczonych na przeprowadzenie walidacji. Ekspert zwrócił również uwagę na:

  • „Wytrychy” stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie spełniania norm GxP;
  • Podniesiony poziom ufności niektórych systemów informatycznych, dostosowanych do spełniania wymogów;
  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie walidacji po stronie klienta i dostawcy systemu;
  • Korzyści wynikające z prawidłowo przeprowadzonej walidacji.

Kluczowe wymagania wobec rozwiązań klasy ERP, MES, LIMS.

Konsultanci BPC opracowali w formie tabelarycznej zestawienie kluczowych funkcjonalności rozwiązań informatycznych dla poszczególnych klas systemów. Funkcjonalności mają postać ankietową, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą samodzielnie określić swoje potrzeby wobec systemu.

Oprac. na podstawie informacji prasowej Business Penetration & Consulting (BPC).

Więcej na temat Raportu:

Katarzyna Lindner
Marketing Manager
Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, piętro VIII,
T. +48 (32) 777 15 01, M. +48 795-123-293
www.it-penetration.pl

 

Powrót...