Regionalne konferencje ORE dla nauczycieli

Termin i lokalizacja Cały kraj, 17.08.2015 - 13.10.2015

 

Zapraszamy na bezpłatne regionalne konferencje dla pracowników oświaty, realizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Konferencje są  przede wszystkim adresowane do:

 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • pracowników bibliotek pedagogicznych,
 • pracowników kuratoriów oświaty,
 • doradców metodycznych,
 • dyrektorów szkół i przedszkoli.

Celem konferencji jest przestawienie założeń i wyników ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz prezentacja działań prowadzonych w powiatowych projektach pilotażowych w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Ważną częścią konferencji będzie także przedstawienie zmian prawnych w zakresie doskonalenia nauczycieli w kontekście pracy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Zakres merytoryczny konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

 • założenia nowego modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • zmiany prawne dotyczące m.in. działalności placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,
 • wnioski i rekomendacje z ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli,
 • rola doskonalenia nauczycieli wobec podstawowych zadań szkoły,
 • rola współpracy nauczycieli w kontekście rozwoju szkoły,
 • planowanie rozwoju pracy szkoły,
 • współpraca szkół i instytucji wspomagających – placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz kuratoriów oświaty.

W ramach konferencji zapewniamy:

 • nieodpłatny udział w konferencji,
 • materiały,
 • wyżywienie,
 • możliwość skorzystania z zakwaterowania pomiędzy dniami konferencji (pokoje 2-osobowe),
 • zaświadczenie o ukończeniu konferencji (dla osób spełniających warunki zaliczenia).

Koszty dojazdu na miejsce konferencji pokrywają Uczestnicy.

 

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi