Roadshow BPC w Szczecinie

Informacja BPC  do kalendarium wydarzeń konferencyjnych

Trwa program edukacyjny BPC. Przedsiębiorcy sektora MSP mogą bezpłatnie uczestniczyć w prezentacjach systemów wspierających zarządzanie cały przedsiębiorstwem oraz obszarem produkcyjnym. Spotkania to forum wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy dostawcami a przedsiębiorcami lecz także możliwość nawiązania branżowych relacji.

Kolejne wydarzenie z cyklu Synergia Systemów IT: ERP + MES + SCADA

Rodzaj spotkania: Roadshow BPC

Temat: Zintegrowane systemy IT wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych.

Termin: 25 czerwca 2014

Miejsce: Szczecin, Hotel Silver & Gokart Center 70-001 Szczecin, Rondo Hermana Hakena

Organizator: Business Penetration & Consulting

Strona konferencji:  http://synergia-it.pl

Informacje:

Analitycy sygnalizują, że nastąpiło widoczne ożywienie na rynku systemów klasy ERP. Poprawa sytuacji gospodarczej przekłada się na większą ilość zakupywanych aplikacji  wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcy, którzy chcą oszczędzać,  potrzebują ku temu skutecznych narzędzi informatycznych. Inwestują w systemy, które usprawniają pracę w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa. Przeznaczają na ten cel wysokie środki finansowe, dlatego chcą wybrać dobrze.

Odpowiedzią na ich potrzeby jest spotkanie w Szczecinie, na którym odbędzie się przegląd systemów informatycznych klasy ERP. Nie zabraknie również systemów zabezpieczających dane w przedsiębiorstwie, jak również rozwiązań wspierających monitorowanie produkcji. Uczestnicy reprezentujący różne piony merytoryczne w przedsiębiorstwach, będą mieli także możliwość rozmowy z dostawcami prezentowanych rozwiązań i nawiązania kontaktu.

Na spotkaniu zaprezentujemy następujące systemy:

  • Klasy ERP: Comarch ERP XL, SAP Business ONE, ERP enova 365
  • Klasy MES/SCADA: ANT Smart Production
  • Zabezpieczenie danych: EMC, AVAMAR, DATA DOMAIN, Axence nVision.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów: www.synergia-it.pl.

BPC to grupa firm konsultingowych, która kieruje usługi doradcze do przedsiębiorstw sektora MSP oraz korporacyjnego. Wspiera zarządy oraz kadrę decyzyjną przedsiębiorstw w procesach wyboru zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Poza działalnością doradczą BPC prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne.

Realizowany  obecnie przez BPC bezpłatny program edukacyjny  cyklu „Synergia Systemów IT: ERP + MES + SCADA” kierowany jest do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. W latach 2013 – 2014  BPC przeszkoli ponad pięć tysięcy przedsiębiorców. Zaprezentuje ponad 150 rozwiązań dedykowanych polskim przedsiębiorstwom.

__________________________

Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22/27,

tel./fax (32) 777-15-01 tel.kom. 795-123-293
www.it-penetration.pl

Powrót...