Rodzina i kariera

„Firma Przyjazna Rodzicom” to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców, organizowany w ramach projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie. 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konkursie mogą brać udział wszyscy pracodawcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności. Zgłoszenia mogą nadsyłać pracodawcy, którzy uważają, że stosują w swoich firmach rozwiązania przyjazne rodzicielstwu, jak też pracownicy, którzy uważają, że ich pracodawcy stwarzają  w pracy warunki przyjazne dla rodziców.

Jury będzie oceniało zgłoszenia w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw i dużych przedsiębiorstw, zapewniając tym samym równe szanse wszystkim uczestnikom, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Konkurs rozpoczął się w styczniu 2014 r. i podzielony jest na 2 etapy – wojewódzki i ogólnopolski.

Laureaci eliminacji wojewódzkich otrzymają dyplomy i tytuły Firmy Przyjaznej Rodzicom w eliminacjach wojewódzkich, oznaczającą jednocześnie nominację do Konkursu Ogólnopolskiego oraz zaproszenie na Galę Finałową w Warszawie.

W eliminacjach ogólnopolskich zostaną przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii przedsiębiorstwa. Każdy laureat otrzymają statuetkę i tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” oraz sprzęt biurowy o wartości do 3000 zł brutto.

Gran Prix konkursu – statuetkę oraz sprzęt biurowy o wartości do 10 000 zł otrzyma firma, która wyróżni się w sposób szczególny w działaniach na rzecz rodziny wśród laureatów konkursu.

Organizatorem konkursu jest Next.pl Sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o. realizujący w partnerstwie projekt „rodzina-i-kariera.infor.pl”.

Na stronie tego portalu na początku 2014 roku szukać należy wszelkich informacji, a w szczególności regulaminu i formularza zgłoszeniowego.

Co zrobić, by wygrać?

Konkurs „Firma Przyjazna Rodzicom” ma na celu premiowanie rozwiązań w miejscu pracy, które umożliwiają obojgu rodzicom łączenie sfery prywatnej i rodzinnej z życiem zawodowym.

W konkursie premiowane będą wszelkie dodatkowe rozwiązania przyjazne rodzinie, wychodzące poza obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa.

Pracodawcy będą mogli zaprezentować rozwiązania przyjazne rodzinie, które stosują w swoich firmach, ułatwiające młodym mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, rozwiązania ułatwiające godzenie roli rodzica i pracownika.

Celem konkursu jest również zmiana stereotypów dotyczących zatrudniania młodych kobiet i młodych matek.

Z pewnością warto pochwalić się na ogólnopolskim forum wprowadzonymi w swojej firmie rozwiązaniami sprzyjającymi rodzicom

Takimi rozwiązaniami mogą być między innymi:

– Opieka medyczna kobiet w ciąży i dzieci,

– Benefity z okazji narodzin dziecka (wyprawka, dodatkowy płatny urlop dla rodzica etc.)

– Pokój dla karmiących matek,

– Pokój do pracy dla matek z dziećmi,

– Przedszkola, żłobki, klubiki przyzakładowe dla małych dzieci,

– Dodatkowa ochrona matek przed zwolnieniem,

– Utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,

– Warsztaty, szkolenia dla rodziców,

– Karta na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla rodziców i dzieci

– Dofinansowanie do wyjazdów/ferie rodzinne

– Pierwszeństwo rodziców przy planowaniu urlopów wypoczynkowych

Organizatorzy są przekonani, że wygranymi Konkursu „Firma Przyjazna Rodzicom” będą wszyscy jego uczestnicy – nie tylko ci, którzy zdobędą statuetki i nagrody.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wprowadzą w swoich firmach ułatwienia dla pracowników, będących rodzicami mogą liczyć na bardzo cenne nagrody – wdzięczność i satysfakcję swojej załogi. To z reguły pozytywnie i wymiernie wpływa na wydajność ich pracy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 14 lutego 2014 r.

Link: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/kariera/moja-firma/323545,Powalcz-o-tytul-Firmy-Przyjaznej-Rodzicom-i-wygraj-cenne-nagrody.html

Serwis www.ibd.pl jest partnerem medialnym konkursu.

Powrót...