Seminarium „25 lat polskiej transformacji a nowe wyzwania” 6 listopada 2014

Termin i lokalizacja Warszawa, Sienna Training Centre, 06.11.2014 - 06.11.2014

Pierwsze spotkanie w ramach Seminarium było poświęcone identyfikacji długofalowych globalnych trendów i analizie ich wpływu na kształt reform niezbędnych w Polsce. Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosił prof. Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Do udziału w pracach Seminarium zaproszono osoby, które uczestniczyły w zarządzaniu złożonym procesem transformacji gospodarczej. Odnosząc się do własnego doświadczenia z tamtych lat, przedstawiły one własne oceny rezultatów przemian i wynikające z nich wnioski na temat dalszego rozwoju Polski w warunkach wpływu globalnych zjawisk, nie tylko ekonomicznych.

Inicjatorzy i kierownictwo merytoryczne Seminarium sprawują jego inicjatorzy: dr Jerzy Drygalski († 5.09.2018), były Sekretarz Stanu MPW, przedsiębiorca; dr Grzegorz Jędrzejczak, były Podsekretarz Stanu MPW, były wieloletni pracownik Banku Światowego; dr Henryk Sterniczuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, profesor Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie.

Zobacz także fotorelację

D o  p o b r a n i a: Seminarium IBD Polska transformacja nowe wyzwania_Założenia-programowe

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Tomasza Grosse.

 

 

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi