Seminarium IBD Nowe podejście do prowzrostowej polityki fiskalnej i pieniężnej szanse i zagrożenia 28 maja 2015

Termin i lokalizacja , 28.05.2015 - 28.05.2015

W cyklu Seminarium IBD „Polska transformacja a nowe wyzwania” 28 maja br. w ośrodku szkoleniowym „Sienna Training Centre” w Warszawie odbyła się dyskusja o prowzrostowej polityce fiskalnej i pieniężnej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Andrzej Sopoćko (na zdjęciu niżej).

 

Globalny kryzys finansowy stworzył nowe wyzwania dla rządów i banków centralnych co do ich roli w pobudzaniu gospodarki. Nowe podejścia,  jak np. Abenomics w Japonii – często sprzeczne z obowiązującą doktryną ekonomiczną – są testowane z różnym stopniem powodzenia. Warto zdaniem uczestników seminarium postawić pytanie, czy Polska z jej olbrzymimi wyzwaniami strukturalnymi i wzrostowymi powinna podjąć się próby w tym kierunku – jakie są możliwe koszty i korzyści ich wprowadzenia, ale również zaniechania?

 

D o  p o b r a n i a:

Prezentacja prof. Andrzeja Sopoćki: Nowe przesłanki emisji pieniądza

 

Zobacz fotorelację

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi