Seminarium IBD Od imitacji do innowacji: Polacy 2050. Wrzesień 2015

Termin i lokalizacja Green Park Conference Centre w Serocku, 25.09.2015 - 27.09.2015

Seminarium „Od imitacji do innowacji: Polacy 2050” odbyło się tym razem w Serocku, w położonym nad Zalewem Zegrzyńskim Green Park Conference Centre. Spotkanie było poświęcone dyskusji na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęła Polska po 25 latach przekształceń systemowych – w ustroju politycznym, gospodarce, życiu społecznym. Z wykładem wprowadzającym wystąpił prof. Tomasz Gruszecki (nz.)

 

 

Główne tezy seminarium

W ostatnich 25 latach Polska podjęła unikalny projekt modernizacyjny. W historycznie krótkim okresie odzyskała suwerenność, zmieniła ustrój polityczny, system sojuszy, stosunki własnościowe, zasady funkcjonowania gospodarki; kraj wprzęgnięty został w gospodarkę globalną, Polska stała się członkiem UE i NATO.

Osiągnięcia są oczywiste, wymierne i wielokrotnie były opisywane. Jednocześnie ujawniły się ograniczenia, bariery i problemy, które są nowymi wyzwaniami: strukturalne bezrobocie, niska innowacyjność, niska pozycja w globalnym łańcuchu podziału pracy i tworzenia wartości. Prowadzą do niskich dochodów z pracy, ryzyka pułapki średniego dochodu, niskiego kapitału społecznego. Nakłada się na to kryzys Unii Europejskiej.

W ciągu 25 lat świat zmienił się, zatem i dyskusja wymaga uwzględnienia nowych okoliczności:

  1. Trendy geopolityczne – wyzwania dla Polski (neoimperializm Rosji, imigracja z Afryki, agresywny islam, radykalizacja europejskiej prawicy i lewicy)
  2. Polska w Unii Europejskiej (konkurencyjność, państwo opiekuńcze, ekologia – węgiel, brexit, grexit)
  3. Polska a strefa  euro (dylemat bycia w centrum UE a utrata instrumentów polityki makroekonomicznej)
  4. Procesy demograficzne (starzenie i emigracja) i ich skutki gospodarcze i społeczne
  5. Populizm i autokratyzm nabierają atrakcyjności – jak je oswoić z demokratycznym kapitalizmem
  6. Nowe podejście do prowzrostowej polityki gospodarczej (do niedawno tabu, ale obecnie koncepcje radykalnej polityki napędzania wzrostu jak QE czy dochody gwarantowane  poważnie rozważane)
  7. Warunki trzeciej fali polskiej industrializacji (jak przejść w górę łańcucha wartości oddanej przez promocję polskiego kapitału – firm)
  8. Społeczeństwo innowacyjne; warunki systemowego przejścia od rozwoju opartego na taniej sile roboczej do rozwoju opartego na innowacjach
  9. Wzrost roli państwa/ redukcja rynku jako sterującego mechanizmu a rosnąca potrzeba endogenicznej, niesterowanej kooperacji  poziomej dla osiągania złożonych celów i przyśpieszenia wymiany informacji
  10. Potrzeba zmiany kulturowej w kierunku tolerancji i zaufania
Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi