Seminarium IBD Polska gospodarka a centrum i peryferie 23 kwietnia 2015

Termin i lokalizacja Warszawa, Sienna Training Centre, 23.04.2015 - 23.04.2015

Kwietniowe seminarium było kontynuacją dyskusji wokół tematu prezentacji dr. Macieja Bukowskiego „Przemysł na peryferiach”. Ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla miejsca Polski w globalnej gospodarce w nadchodzących dziesięcioleciach. Dlatego warto było poruszyć te zagadnienia, rozszerzyć je i doprecyzować, skupiając się  na  kluczowym problemie uwarunkowań geopolitycznych.

Szczególne znaczenie dla prawidłowej diagnozy ma pojęcie Polski jako gospodarki peryferyjnej. To pojęcie nie jest nowe,  przeniknęło już do publicystyki, a nawet języka potocznego i stało się synonimem zapóźnienia, drugorzędności, zależności.

 

 

Na seminarium starano się odejść od tego schematu i zastanowić nad określeniem zależności  „centrum – peryferie” jako szansy na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki  i postępu cywilizacyjnego.  W pierwszej kolejności ustosunkowano się do pytania, co w warunkach gospodarki globalnej może być najlepszym punktem odniesienia dla Polski (centrum): stara Unia strefy euro? stara Unia poza euro? Niemcy? USA?  Chiny?

Odpowiedź na to pytanie wymagała sformułowania odpowiedzi szczegółowych: Co jest źródłem konkurencyjności polskich firm? Czy niskie płace to chwilowa przewaga pozwalająca na budowę solidnych fundamentów na przyszłość, czy też konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce jest nierozerwalnie związana z kompresją wynagrodzeń? Czy wielokrotnie diagnozowana niska innowacyjność polskich firm jest jedynie przejawem etapu ich rozwoju, czy też trwałym stanem wskazującym na pułapkę produktową, w której się znalazły? Czy państwo ma coś do zrobienia dla polskiego przemysłu, czy też powinno poczekać aż rzeczy zadzieją się same?

 

D o  p o b r a n i a: Prezentacja prof. Henryka Sterniczuka: Kilka-uwag-o-innowacyjności_Henryk_Sterniczuk_IV-2015

 

Zobacz fotorelację

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi