Seminarium IBD: Rozwój gospodarczy II RP analiza porównawcza

Termin i lokalizacja Warszawa, 18.12.2015 - 18.12.2015

Rozwój gospodarczy II RP: analiza porównawcza – tak brzmiał tytuł grudniowego seminarium. Z wykładem wprowadzającym do dyskusji wystąpiła prof. Cecylia Leszczyńska.

 

 

Piśmiennictwo dotyczące rozwoju gospodarczego Polski w 20-leciu międzywojennym jest sprzeczne w ocenie tego okresu. Jest rozpatrywany zarówno w kategoriach sukcesu, jak i regresu. Profesor Cecylia Leszczyńska w swojej prezentacji skupiła się głównei na następujących zagadnieniach:

  • Wyzwania, jakie stanęły przed elitami politycznymi tamtego okresu i przed całym społeczeństwem
  • Główne bariery w rozwoju gospodarczym
  • Analiza struktur społecznych, dochodowych i in.
  • Próba odpowiedzi na pytanie o bilans gospodarczy II RP.

Zobacz fotorelację

Zapraszamy do wysłuchania wykładu

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi