Seminarium „Wealth management w okresie kryzysu”. 4 października 2011, Centrum Szkoleniowe Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ul. Sienna 73

Termin i lokalizacja Warszawa, 04.10.2011 - 04.10.2011

Seminarium

Wealth management w okresie kryzysu

Centrum Szkoleniowe Instytutu Rozwoju Biznesu

 

 

                        

 

17.00 Rejestracja
17.15 Powitanie uczestników
Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu
17.30 Rozwój rynku wealth management w Polsce i na świecie
dr Aneta Hryckiewicz, Dyrektor Programowy Centrum Kompetencyjnego Finanse i Nadzór Właścicielski w Instytucie Rozwoju Biznesu 
17.45 Kryzys a zmiany w strukturze oszczędzania w Polsce – preferencje zamożnych klientów
dr Oskar Kowalewski, Szkoła Główna Handlowa oraz Instytut Rozwoju Biznesu
18.15 Inwestowanie w świecie zerowych stóp procentowych
Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl
18.45 Potrzeby rynku w kształceniu specjalistów z finansów i corporate governance. Wspólna oferta programowa Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) i Instytutu Rozwoju Biznesu
Kevin Moore, Global Director of Business Developmen, Chartered Institute for Securities & Investment
dr Aneta Hryckiewicz, Instytut Rozwoju Biznesu
19.15 After-work Party

 

Seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Gość specjalny seminarium

Kevin Moore
Od 2007 roku w Chartered Institute for Securities & Investment pełni funkcję Global Business Development Director. W ramach organizacji jest odpowiedzialny za rozwój biznesu i strategii na świecie. Wcześniej przez 21 lat pracował w Lloyds Banking Group na stanowisku senior managera w dziedzinie branch banking, corporate banking i private banking, a także dyrektora regionalnego (London and the South East) w zakresie wealth management. Kevin Moore jest akredytowanym członkiem (MCSI) Chartered Institute for Securities & Investment. Ukończył University of Liverpool.

 


Prowadzący seminarium

Dr Aneta Hryckiewicz
Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych.

Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Programowy Centrum Kompetencyjnego Finanse i Nadzór Właścicielski w Instytucie Rozwoju Biznesu.,wykładowca Programu Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Pennylvanii, a od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania.

Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się. Przez pewien okres związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych.

 

Krzysztof Kolany
Ekspert od rynków finansowych i gospodarki. Główny analityk Bankier.pl. W zakresie jego zainteresowań leżą zarówno Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i rynki zagraniczne: Nowy Jork, Londyn i Frankfurt.

Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna) oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych (FED, EBC, Bank Anglii, Bank Japonii). Analizuje wpływ sytuacji gospodarczej na notowania akcji, kursy walutowych i ceny surowców. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego.

 

Dr Oskar Kowalewski

Doktor nauk ekonomicznych i absolwent zarządzania Akademii im. Leona Koźmińskiego. Ukończył także Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006 roku pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej na stanowisku adiunkta w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, a wcześniej pracownik naukowy w Katedrze Finansów w Akademii Koźmińskiego, gdzie pełnił również funkcję dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Badań Ekonomicznych. Od 2005 roku stowarzyszony ekonomista w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytecie Pennsylvania.

W 2006 r. był Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za departamenty księgowości i rozliczeń, analiz finansowych oraz inwestycji kapitałowych. W latach 2006-2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska SA, a w okresie od 2007-2008 – członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna SA. W latach 2008-2009 przygotowywał regularnie oceny funduszy inwestycyjnych (Forbes-Investor Seendicator) na potrzeby miesięcznika Forbes. W tym samym okresie prowadził seminaria i szkolenia w obszarze inwestycji na rynku kapitałowym. Od 2010 r. aktywnie prowadzi badania nad nadzorem właścicielskim, których wynikiem jest pierwsza ocena wszystkich krajowych spółek giełdowych notowanych na GPW.

Autor wielu prac naukowych i ekspertyz dotyczących finansów, w tym bankowości, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz nadzoru właścicielskiego.

 

 

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi