Siła wartości. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie

Każda firma ma własną, charakterystyczną dla siebie kulturę organizacyjną. Właściwie trudno jest znaleźć na rynku firmę odnoszącą spektakularne sukcesy, która nie odznaczałaby się wyraźną dla wszystkich wokół rozpoznawalną kulturą. Czasami może być ona tworzona przez właściciela firmy – przykładem są wytwórnia Walta Disneya czy fabryka Forda – albo też powstawać powoli, w miarę wzrostu firmy i pokonywania przeszkód, jak chociażby w firmie Coca-Cola. Jak zatem menedżerowie mogą osiągnąć sukces w zarządzaniu, korzystając z wiedzy o kulturze organizacyjnej.

Zobacz cały artykuł w miesięczniku „Personel i Zarządzanie”, nr 4/217 kwiecień 2008

Powrót...