Skorzystaj w 2015 roku z dofinansowania KFS na szkolenia

Chcesz zdobywać nowe kwalifikacje i wzmocnić swoją pozycję zawodową na rynku?  Weź udział w certyfikowanym programie szkoleniowym w IBD Business School, dofinansowanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O środki z KFS może ubiegać się zarówno pracodawca, jak i pracownik powyżej 45 roku życia. Pracodawca musi zatrudniać na umowę o pracę – wymiar etatu nie jest brany pod uwagę – co najmniej jedną osobę; podobnie pracownik powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, też nie ma wymogów odnośnie do wymiaru stażu.

Na jakie środki można liczyć?

100 procent dofinansowania otrzymują mikrofirmy, a pozostałe firmy – do 80 procent kosztów kształcenia. Dofinansowanie jest pomocą de minimis. Pracodawca lub pracownik 45+ mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 11 800 zł.

W jaki sposób można skorzystać z dofinansowania KFS?

Po prostu złożyć wniosek we właściwym powiatowym urzędzie pracy, który w ciągu 30 dni rozpatrzy otrzymane dokumenty i sprawdzi, czy nie zawierają błędów lub braków. Na uzupełnienie mamy 7 dni.

Zapraszamy do skorzystania z tej szansy w 2015 roku!

IBD ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu takich wniosków. Z przyjemnością pomożemy wszystkim chętnym, którzy chcą wykorzystać tę formę pomocy finansowej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Doradzimy także w wyborze certyfikowanego programu szkoleniowego z aktualnej oferty IBD Business School.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach powiatowych urzędów pracy w miejscu zamieszkania lub siedziby firmy.

Zapraszamy do kontaktu:

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Powrót...