Spotkanie ekspertów i praktyków HR

W Centrum Szkoleniowym Sienna w Warszawie 12 kwietnia 2013 odbędzie się 12. debata przedstawicieli środowiska HR w Polsce, tym razem poświęcona rekrutacji i rozwojowi pracowników działów sprzedaży. Debaty organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu w ramach cyklu „Spotkania Eksperckie” są oparte na wynikach własnych badań, prowadzonych wspólnie z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem.  To wyróżnia nasze debaty spośród wielu innych tego typu wydarzeń. Stanowią forum konfrontacji opinii wynoszonych z praktyki z wnioskami, wynikającymi z analizy obiektywnych, empirycznych danych. Wartość tak uzyskanej wiedzy jest nie do przecenienia – zarówno jeśli chodzi o jej praktyczne zastosowanie, jak i wartość edukacyjną.

Na najbliższym, XII Spotkaniu Eksperckim  podstawą do dyskusji będzie szczegółowy raport z trwającego badania, zatytułowanego „Narzędzia HR a efektywność sił sprzedaży – od intuicji i ogólnej wiedzy do specjalistycznych rozwiązań”.  Jego adresatami są pracownicy działów personalnych, w tym HR business partnerzy, a także dyrektorzy sprzedaży. Zachęcamy do udziału w badaniu – potrwa do końca lutego, a następnie w debacie na temat wyników. Na marginesie: ankieta została tak skonstruowana, aby jej wypełnienie nie nastręczało kłopotów, trwało do 10 minut, a jednocześnie, aby respondent mógł zapoznać się z maksymalnie szerokim spektrum narzędzi, stosowanych przez haerowców. Dlatego sam formularz ankiety już jest pewną usystematyzowaną, praktyczną wiedzą, przydatną w codziennej pracy działów personalnych.

Powrót...