Studia MBA w IBD Business School – przepustką do świata nowej gospodarki

Żyjemy już w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Na naszych oczach niezwykle dynamicznie, choć nie bez różnych turbulencji i zagrożeń, rozwija się gospodarka cyfrowa. W kardynalny sposób zmieniają się modele biznesowe funkcjonowania przedsiębiorstw i poszczególnych branż.

Ta nowa gospodarka, oparta na cyfryzacji, informatyzacji i internecie, pozwala prowadzić biznes – bardzo mały i bardzo duży – w każdym czasie i w dowolnym miejscu na świecie, a nawet już nieco dalej (wyżej). Gospodarka elektroniczna powoduje, że w coraz większym stopniu wartość powstaje  tam, gdzie są dane, informacje, wiedza i nieszablonowe, innowacyjne podejście w ich gromadzeniu i wykorzystywaniu.

 

IBD Business School uważnie przygląda się tym procesom i je analizuje, głównie w kontekście swojej misji i celów biznesowych, tj. kształcenia nowych kadr dla nowej ekonomii. Jest rzeczą jasną, że warunkiem sine qua non nowoczesnego (w sensie odpowiedniego do wymagań i wyzwań nowych czasów) i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce cyfrowej jest właściwe przygotowanie i wykształcenie menedżerów. Takie, które pozwala im zarządzany biznes, mówiąc potocznie, widzieć w całej złożoności procesów (produkcyjnych, logistycznych, kadrowych itp.) i uwarunkowań – wewnętrznych i zewnętrznych (lokalnych i globalnych). Klasyczne benchmarkowanie zdaje się ustępować miejsce innemu podejściu, niepodobnemu do innych…  Dziś nie chodzi o to, by umiejętnie naśladować dobre rozwiązania, lecz by tworzyć lepsze, inne i inaczej.

 

W naszej ofercie studiów MBA – Executive MBA, International MBA i MBA – kładziemy nacisk na interdyscyplinarny charakter wiedzy, jej praktyczny wymiar na dziś i, co wyraźnie wyróżnia  propozycję IBD na rynku, kształcenie umiejętności osobistych menedżera – rozwój jego kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych.

Ważna jest też dla nas umiejętność krytycznej autorefleksji, która pozwala, z jednej strony, odpowiedzialnie zarządzać zespołem, projektem czy całym przedsiębiorstwem, a z drugiej – świadomie kierować własną karierą zawodową.

 

Aby osiągnąć powyższe cele edukacyjne, IBD Business School zaprosiła do współpracy najlepszych wykładowców z zagranicy i kraju, którzy w swoim dorobku zawodowym mają międzynarodowe doświadczenie akademickie i biznesowe, ceniących nowoczesną dydaktyką, która pozwala dziś na maksymalne skrócenie czasu, przeznaczonego na zajęcia stacjonarne.

I jeszcze ważny wyróżnik naszej oferty to staranny dobór partnerów programowych i akademickich:  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Ashridge Executive Education, Buckinghamshire New University, Noble Manhattan Coaching.

 

Zapraszamy do udziału w tegorocznych jesiennych edycjach: Studia MBA

(ora)

Powrót...