Certified Compensation and Benefits Professional. Systemy wynagrodzeń

Zapraszamy specjalistów i menedżerów HR, a także właścicieli firm i przedstawicieli kadry zarządzającej do udziału w certyfikowanym szkoleniu otwartym o systemach wynagrodzeń: Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP). Systemy wynagrodzeń – ich opis, budowa, stosowanie – są głównym przedmiotem zajęć podczas trzech dwudniowych sesji szkolenia.

Zobacz terminy najbliższych edycji

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z budową i wdrażaniem systemów wynagrodzeń w firmie. Dotyczy również zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac. Pierwsza sesja jest poświęcona systemowi wynagrodzeń pakietowych, druga – opisowi i wycenie stanowisk w budowie systemu wynagrodzeń zasadniczych. Podczas trzeciej sesji są omawiane wynagrodzenia zmienne. Tworzy się je przede wszystkim na podstawie oceny efektywności pracy i funkcjonującego w firmie systemu premiowego. Zarządzanie tego typu wynagrodzeniami jest niewątpliwie istotnym i skutecznym elementem realizacji strategii organizacji.

 

Systemy wynagrodzeń – to, co najważniejsze

systemy wynagrodzeń szkoleniaPodczas zajęć uczestnicy wraz z trenerem koncentrują się na poznaniu i zrozumieniu podstawowych zasad budowy skutecznych systemów wynagrodzeń. Uczą się, jak w prawidłowy sposób przygotować opisy stanowisk i tworzyć siatki płac. Gruntownie poznają zasady budowy systemu płac zasadniczych i całkowitych. Praktyczna wiedza z ww. tematów jest z pewnością podstawą do zrozumienia reguł profesjonalnego zarządzania wynagrodzeniami w organizacji.

W szkoleniu w trakcie wszystkich trzech sesji wykorzystujemy aktywne metody szkoleniowe. Poprzedzają je krótkie wykłady, które uzupełniamy prezentacjami multimedialnymi. Dominującą formą zajęć są ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, studia przypadków. W szczególności chodzi o opis rozwiązań stosowanych w organizacjach i praca na rzeczywistych raportach.

(zdjęcie Pixabay)

Systemy wynagrodzeń a wynagrodzenia pakietowe

W praktyce HR powszechnie stosuje się szersze pojęcie niż systemy wynagrodzeń, a mianowicie wynagrodzenia pakietowe. Jak to określenie należy rozumieć? W skrócie, to taki system wynagrodzeń, który obejmuje wiele spójnych ze sobą składników. Jego celem jest przede wszystkim odpowiednia realizacja strategii personalnej i utrzymanie najlepszych pracowników w firmie.

systemy wynagrodzeń

Zobacz więcej na temat pakietowych systemów wynagrodzeń w naszym dziale DORADZTWO I BADANIA: Budowa systemu wynagrodzeń pakietowych

|| Skontaktuj się z nami: szkoleniaotwarte@ibd.pl  | tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...