Systemy wynagrodzeń. Trzysesyjne szkolenie od 26 września w Warszawie

Zapraszamy specjalistów i menedżerów HR, a także właścicieli firm i przedstawicieli kadry zarządzającej do udziału w certyfikowanym szkoleniu otwartym o systemach wynagrodzeń: Certified Compensation and Benefits Professional. Systemy wynagrodzeń – ich opis, budowa, stosowanie – to główny przedmiot zajęć podczas trzech dwudniowych sesji szkolenia.

Zobacz terminy najbliższych edycji

 

systemy wynagrodzeń szkolenieProgram szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące  budowania i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac. Pierwsza sesja jest poświęcona systemowi wynagrodzeń pakietowych, druga – opisowi i wycenie stanowisk w budowie systemu wynagrodzeń zasadniczych. Trzecia sesja dotyczy wynagrodzeń zmiennych, które są tworzone przede wszystkim na podstawie oceny efektywności pracy i funkcjonującego w firmie systemu premiowego. Zarządzanie tego typu wynagrodzeniami jest istotnym i skutecznym elementem realizacji strategii organizacji.

 

Systemy wynagrodzeń – to, co najważniejsze

Szkolenie koncentruje się na poznaniu i zrozumieniu przez uczestników podstawowych zasad budowy skutecznych systemów wynagrodzeń pakietowych. Uczy umiejętności przygotowywania prawidłowych opisów stanowisk i tworzenia siatek płac. Uczestnicy gruntownie poznają zasady budowy systemu płac zasadniczych i całkowitych. Praktyczna wiedza z ww. tematów jest podstawą do zrozumienia reguł profesjonalnego zarządzania wynagrodzeniami w organizacji.

Zajęcia podczas wszystkich trzech sesji są prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod szkoleniowych. Są poprzedzane krótki wykładami, uzupełnianymi prezentacjami multimedialnymi. Dominującą formą zajęć są ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków – opis rozwiązań stosowanych w organizacjach i praca na rzeczywistych raportach, dyskusja.

|| Skontaktuj się z nami: szkoleniaotwarte@ibd.pl  | 768 20 22, 695 330 033

Powrót...