Szkolenia biznesowe. Programy i adresaci

Szkolenia biznesowe – tematyka

IBD Business School organizuje szkolenia biznesowe otwarte i zamknięte. Obejmują one następujące dziedziny wiedzy: strategia i zarządzanie, przywództwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny. Ponadto oferta szkoleniowa zawiera szkolenia dla trenerów biznesu i coachów.

szkolenia biznesowe

 

Programy szkoleń przede wszystkim są ukierunkowane na praktyczny rozwój umiejętności i kompetencji uczestników. Powstają przy współpracy z ekspertami z Działu Doradztwa i Badań. Dzięki ich wiedzy dobieramy najwłaściwsze narzędzia i metody aktywizujące proces kształcenia. Szkolenia biznesowe w IBD Business School to sprawdzona, solidna droga do podniesienia kompetencji zawodowych, nabycia umiejętności miękkich i specjalistycznych kwalifikacji.

Zapraszamy zatem do regularnego sprawdzania naszego kalendarza szkoleń otwartych. Zawiera on dane dotyczące terminów, cen, czasu trwania i miejsca zajęć. Pozwala także na zgłoszenie się na szkolenie w trybie on line. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu, wystarczy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Znajduje się on przy szczegółowym opisie każdego szkolenia.

Szkolenia biznesowe IBD Business School organizuje w Warszawie i innych dużych miastach.

Do kogo adresujemy nasze szkolenia biznesowe?

szkolenia biznesoweNajogólniej rzecz ujmując, do dwóch grup osób: pracowników, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje, oraz do pracodawców. Chodzi o właścicieli firm, dyrektorów instytucji czy działów HR, którzy odpowiadają za zapewnienie pracownikom potrzebnego im i organizacjom odpowiedniego rozwoju. W pierwszej grupie można wyróżnić: specjalistów, menedżerów i kadrę zarządzającą. Korzystając z naszej oferty szkoleniowej, można precyzyjnie zaplanować cykl szkoleń dla pracowników w danym okresie budżetowym.  Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, w tym np. tzw. talentów, jak i wyboru szkoleń dedykowanych konkretnym grupom specjalistów, np. z HR czy marketingu. Szkolenia biznesowe z przywództwa w szczególności kierujemy do młodych menedżerów oraz tych, którzy mają za sobą kilkuletni staż w zarządzaniu. Dla osób, które chcą samodzielnie kierować swoją karierą, przeznaczamy programy coachingowe. Od lat kształcimy również profesjonalnych trenerów biznesu. Doświadczonym menedżerom, którzy mają już za sobą lata praktyki w zarządzaniu, polecamy nasze studia MBA.

Szkolenia biznesowe a metodyka kształcenia

szkolenia biznesoweW kształceniu biznesowym z natury rzeczy dominują aktywne, warsztatowe metody kształcenia. Wykłady są krótkie i pełnią funkcję wprowadzenia do tematu szkolenia. Trenerzy stosują różnorodne narzędzia aktywizujące uczestników, przede wszystkim w kontekście przedmiotu ich pracy zawodowej czy w szczególności – zakresu zadań na zajmowanym stanowisku. Niewątpliwie, coraz ważniejszą rolę w kształceniu na szkoleniach biznesowych odgrywają narzędzia i testy diagnozujące poziom kompetencji i umiejętności przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Istotne jest także i to, aby uczestnicy szkolenia otrzymali jasne wskazówki, jak mają nabytą praktyczną wiedzę wykorzystywać w pracy. Powinni też być zachęcani do krytycznej oceny własnych umiejętności, by móc umieć budować realny, ale i ambitny plan swojego dalszego rozwoju. Dobre szkolenia biznesowe to takie, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla samych uczestników.

W przypadku jakichkolwiek pytań, w tym np. dotyczących udziału większej liczby osób z danej firmy, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń otwartych:
tel. (22) 768 20 22 lub 695 330 033
e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl

Zachęcamy także osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie polityki szkoleniowej i rozwój pracowników do zapoznania się z naszym pełnym kalendarzem szkoleń otwartych.

 

Powrót...