Szkolenia biznesowe w IBD Business School. Programy i adresaci

Szkolenia biznesowe – tematyka

IBD Business School organizuje certyfikowane szkolenia biznesowe otwarte i zamknięte, w tym dofinansowane z KFS. Obejmują one następujące dziedziny wiedzy biznesowej: przywództwo i zarządzanie, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing i sprzedaż, finanse i ład korporacyjny. Ponadto oferta szkoleniowa zawiera profesjonalne kursy dla trenerów biznesu i coachów.

szkolenia biznesowe

 

Programy szkoleń przede wszystkim są ukierunkowane na praktyczny rozwój umiejętności i kompetencji uczestników. Powstają przy współpracy z ekspertkami i ekspertami z Działu Doradztwa i Badań. Dzięki ich wiedzy dobieramy najwłaściwsze narzędzia i metody aktywizujące proces kształcenia. Szkolenia biznesowe w IBD Business School to sprawdzona, solidna droga do podniesienia kompetencji zawodowych, nabycia umiejętności miękkich i specjalistycznych kwalifikacji.

Zapraszamy zatem do regularnego sprawdzania naszego kalendarza szkoleń otwartych. Zawiera on dane dotyczące terminów, cen, czasu trwania i miejsca zajęć. Pozwala także na zgłoszenie się na szkolenie w trybie online. Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu, wystarczy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy. Znajduje się on przy szczegółowym opisie każdego szkolenia.

Do kogo adresujemy nasze szkolenia?

szkolenia biznesoweNajogólniej rzecz ujmując, do dwóch grup osób: pracowników, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje, oraz do pracodawców. Chodzi o właścicieli firm, dyrektorów instytucji czy działów HR, którzy odpowiadają za zapewnienie pracownikom potrzebnego im i organizacjom odpowiedniego rozwoju. W pierwszej grupie można wyróżnić: specjalistów, menedżerów i kadrę zarządzającą. Korzystając z naszej oferty szkoleniowej, można precyzyjnie zaplanować cykl szkoleń dla pracowników w danym okresie budżetowym.  Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, w tym np. tzw. talentów, jak i wyboru szkoleń dedykowanych konkretnym grupom specjalistów, np. z HR czy marketingu. Szkolenia biznesowe z przywództwa w szczególności kierujemy do młodych menedżerów oraz tych, którzy mają za sobą kilkuletni staż w zarządzaniu. Dla osób, które chcą samodzielnie kierować swoją karierą, przeznaczamy programy coachingowe. Od lat kształcimy również profesjonalnych trenerów biznesu.

Szkolenia biznesowe a metodyka kształcenia

szkolenia biznesoweW kształceniu biznesowym z natury rzeczy dominują aktywne, warsztatowe metody kształcenia. Wykłady są krótkie i pełnią funkcję wprowadzenia do tematu szkolenia. Trenerzy stosują różnorodne narzędzia aktywizujące uczestników, przede wszystkim w kontekście przedmiotu ich pracy zawodowej czy w szczególności – zakresu zadań na zajmowanym stanowisku. Niewątpliwie, coraz ważniejszą rolę w kształceniu na szkoleniach biznesowych odgrywają narzędzia i testy diagnozujące poziom kompetencji i umiejętności przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Istotne jest także i to, aby uczestnicy szkolenia otrzymali jasne wskazówki, jak mają nabytą praktyczną wiedzę wykorzystywać w pracy. Powinni też być zachęcani do krytycznej oceny własnych umiejętności, by móc umieć budować realny, ale i ambitny plan swojego dalszego rozwoju. Dobre szkolenia biznesowe to takie, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i dla samych uczestników.

Certyfikacja szkoleń

Aby uzyskać certyfikat IBD Business School, osoby uczestniczące w danym szkoleniu powinny być obecne na minimum 80% zajęć. Nasze usługi szkoleniowe są objęte także: certyfikacją International Education Society (programy z  przywództwa i zarządzania, ZZL, sprzedaży i negocjacji), międzynarodową akredytacją trzech szkół coachingu, w tym Noble Manhattan Coaching, znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (więcej).

W przypadku jakichkolwiek pytań, w tym np. dotyczących udziału większej liczby osób z danej firmy, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem szkoleń otwartych:
tel. 695 330 033, 695 119 911
e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl

Zachęcamy także osoby odpowiedzialne w firmach za planowanie polityki szkoleniowej i rozwój pracowników do zapoznania się z naszym pełnym kalendarzem szkoleń otwartych.

 

Powrót...