IBD Business School: szkolenia dla firm

Szkolenia dla firm – kompleksowa oferta

Szkolenia dla firm IBD Business School organizuje od 1990 roku. Ogromne doświadczenie, kompleksowość oferty programowej, ceniona kadra z wieloletnią praktyką w edukacji dla biznesu pozwalają IBD oferować firmom, urzędom, uczelniom i instytucjom szeroki wachlarz szkoleń biznesowych dla różnych branż.

szkolenia dla firmOferta IBD Business School w zakresie zamkniętych projektów szkoleniowo-doradczych dla firm obejmuje następujące dziedziny wiedzy i praktyki biznesowej:

– strategia i zarządzanie, przywództwo,

– zarządzanie kapitałem ludzkim,

– marketing, sprzedaż i obsługa klienta, negocjacje,

– finanse, corporate governance,

– coaching biznesowy,

– kształcenie trenerów biznesu.

Trenerzy prowadzący szkolenia dla firm wyróżniają się wysokimi kwalifikacjami w kształceniu dorosłych. Posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności dydaktyczne, które są niezbędne w pracy z grupami szkoleniowymi. Na zajęciach potrafią skutecznie nauczyć słuchaczy stosowania nabytej wiedzy w codziennej praktyce. Pokazują, jak tę wiedzę weryfikować na swoich stanowiskach w organizacji. Kładą też nacisk na budowanie umiejętności autorefleksji i krytycznej analizy zdarzeń i otrzymywanych danych. Inspirują uczestników do korzystania z nowych technologii i do odważnego sięgania po niestandardowe, innowacyjne rozwiązania.

Szkolenia dla firmSzkolenia dla firm a oferta doradcza IBD Business School

Programy rozwojowe szkoleń i kursów, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, oraz metodyka ich realizacji w IBD Business School są przygotowywane w ścisłej współpracy z Działem Doradztwa i Badań.  Dzięki temu spełniają trzy główne kryteria profesjonalnego kształcenia biznesowego.

Wysokie standardy programowe

Po pierwsze, programy rozwojowe opracowujemy w zgodzie z najwyższymi standardami i najnowszą wiedzą, dbając o ich wysoką jakość merytoryczną. Dobry program to podstawa udanego projektu szkoleniowego. Powinien zawierać te zagadnienia, problemy, które wymagają głębszej analizy i szczegółowszego omówienia, a następnie przećwiczenia.

Współpraca z działem doradczym

Po drugie, współpraca z działem doradczym pozwala nam oferować programy szkoleniowe jak najlepiej odpowiadające coraz szybciej zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Do naszych autorskich programów włączamy własne i sprawdzone na świecie narzędzia HR. Pozwalają one przeprowadzić rzetelną diagnozę kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń przed zajęciami i po ich zakończeniu. W przypadku szkoleń dla firm programy rozwojowe są tworzone wspólnie z organizacją zamawiającą usługę szkoleniową. Zapewnia to ich maksymalne dopasowanie (kastomizację) do potrzeb konkretnej grupy szkolących się osób.

Nowoczesna metodyka

Po trzecie, aktywne metody kształcenia to nieodłączny element naszych usług szkoleniowych. Stosujemy sprawdzone formy, jak ćwiczenia, dyskusje, analizy studiów przypadku, a także gry szkoleniowe, role play. Korzystamy także z filmów instruktażowych, testów, kwestionariuszy, również z nowoczesnych technologii i e-narzędzi.

Ważne: projekty szkoleniowo-doradcze realizujemy głównie w trybie online. Jednak w przypadku decyzji firmy zamawiającej szkolenie o przeprowadzeniu zajęć stacjonarnych, organizujemy je w miejscu uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Szkolenia dla firm – wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr

Od 1990 roku nagromadziliśmy bez wątpienia wyjątkowe doświadczenie. Dotyczy to zarówno przygotowywania programów szkoleniowych, metodyki nauczania dorosłych, jak i – co jest szczególnie ważne – rozumienia i definiowania potrzeb konkretnych firm w ścisłej współpracy z ich działami HR. Staramy się stale wnikliwie obserwować i analizować to wszystko, co dzieje się w naszym lokalnym biznesie, jak sobie radzi na międzynarodowych rynkach. Przyglądamy się, jak reaguje na szybko zmieniające się technologiczne uwarunkowania, w jakim zakresie podejmuje innowacyjne działania, tak w sferze produkcji, jak i usług.

Absolwenci szkoleń i kursów, organizowanych przez IBD Business School dla firm i w formule otwartej, to blisko 230 tys. osób. Wśród nich są dziś top menedżerowie, cenieni specjaliści z zarządzania, finansów, marketingu, HRM, a także trenerzy biznesu i coachowie. Więcej, wielu z nich wykształciło swoich następców, stworzyło prężnie działające dziś firmy.

Podejście IBD Business School do projektowania i realizacji szkoleń dla firm

Od diagnozy do wymiernych rezultatów

W naszym podejściu do przygotowania i organizacji szkoleń, warsztatów i treningów dla firm jest kastomizacja wszelkich działań. Należy ją rozumieć nie tylko jako dopasowanie do potrzeb i oczekiwań klienta, ale i jako spójny proces od początku projektu do jego zakończenia.  W szkoleniach zamkniętych bowiem wymagana jest szczególna staranność w każdym działaniu. A zdeterminowana jest ona przede wszystkim specyfiką firmy, jej branżą, etapem rozwoju, na którym się znajduje. Coraz bardziej zależy także od kulturowych aspektów, wyzwań i zagrożeń globalizacyjnych.

Rozpoczynamy od pełnej diagnozy potrzeb w zakresie rozwoju i kompetencji pracowników. W ścisłej współpracy z zamawiającym usługę dopasowujemy (kastomizujemy) programy rozwojowe do specyfiki i oczekiwań konkretnej organizacji. Do zatwierdzonej tematyki szkolenia dobieramy odpowiednie aktywne metody kształcenia i narzędzia oceny efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych. Chodzi przede wszystkim o rzetelną i obiektywną ocenę nabytych kompetencji i umiejętności. W trakcie realizacji zamkniętych projektów szkoleniowo-rozwojowych pozostajemy  w stałym kontakcie z ich liderami ze strony firmy zamawiającej. Cały proces obejmuje 6 podstawowych etapów:

  1. Diagnoza organizacji (w ustalonym zakresie)
  2. Analiza potrzeb szkoleniowych (wskazanych grup pracowników)
  3. Budowa programu (w ścisłej współpracy z partnerami z firmy)
  4. Realizacja projektu szkoleniowego (wg zatwierdzonego harmonogramu)
  5. Ocena efektywności procesu kształcenia (wg ustalonych procedur)
  6. Działania wzmacniające rezultaty szkolenia (np. diagnoza kompetencji po szkoleniu, sesje informacji zwrotnych)

Zobacz więcej: Szkolenia zamknięte dla firm

Coaching w szkoleniach dla firm

Częstą praktyką firm i instytucji we współpracy z IBD Business School jest realizacja projektów rozwojowych dla pracowników w ramach szkoleń zamkniętych na podstawie programów szkoleń otwartych lub z niewielką ich modyfikacją, a także włączanie do tych projektów działań o charakterze doradczym lub kursów coachingowych.

Oferta Szkoły Coachingu IBD-NMC – objęta międzynarodowymi certyfikacjami takich instytucji, jak  Noble Manhattan Coaching (NMC), International Authority for Professional Coaching & Mentoring i Institute of Leadership and Management (ILM) – składa się z programów o różnym stopniu zaawansowania.

IBD Business School w ramach coachingu systemowego świadczy także profesjonalne usługi z coachingu biznesowego dla firm. Obejmują one: executive coaching, team coaching, sales coaching oraz wdrażanie kultury coachingowej w organizacji. Naszym merytorycznym partnerem w kształceniu coachów jest ceniona na świecie Noble Manhattan Coaching.

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli działów HR, właścicieli firm, szefów instytucji, urzędów administracji publicznej:

szkolenia dla firm: tel. kom. 695 330 161 kontakt@ibd.pl | szkolenia otwarte: tel. kom. 695 330 033

Pomocne linki:

 szkolenia zamknięte  |  szkolenia otwarte  |  doradztwo  | coaching

 

Powrót...