Szkolenia dla firm. Oferta IBD Business School

Szkolenia dla firm – kompleksowa oferta

Szkolenia dla firm IBD Business School organizuje od 1990 roku. Ogromne doświadczenie, kompleksowość oferty programowej, ceniona kadra z wieloletnią praktyką w edukacji dla biznesu i własne ośrodki szkoleniowe pozwalają IBD oferować firmom i instytucjom szeroki wachlarz szkoleń biznesowych dla różnych branż.

szkolenia dla firmOferta IBD Business School w zakresie szkoleń zamkniętych dla firm obejmuje następujące dziedziny wiedzy i praktyki biznesowej:

– strategia i zarządzanie, przywództwo,

– zarządzanie kapitałem ludzkim,

– marketing, sprzedaż i obsługa klienta, negocjacje,

– finanse, corporate governance,

– coaching biznesowy,

– kształcenie trenerów biznesu.

 

Trenerzy, prowadzący szkolenia dla firm wyróżniają się wysokimi kwalifikacjami w kształceniu dorosłych, w tym umiejętnościami dydaktycznymi, niezbędnymi w pracy z grupami szkoleniowymi. Potrafią skutecznie nauczyć słuchaczy zajęć stosowania nabytej wiedzy w codziennej praktyce, weryfikowania jej na swoich stanowiskach w organizacji. Kładą też nacisk na budowanie umiejętności autorefleksji i krytycznej analizy zdarzeń i otrzymywanych danych. Inspirują uczestników do korzystania z nowych technologii i do odważnego sięgania po niestandardowe, innowacyjne rozwiązania.

Szkolenia dla firmSzkolenia dla firm a oferta doradcza IBD Business School

Programy rozwojowe szkoleń i kursów, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, oraz metodyka ich realizacji w IBD Business School są przygotowywane w ścisłej współpracy z Działem Doradztwa i Badań.  Dzięki temu spełniają trzy główne kryteria profesjonalnego kształcenia biznesowego.

Po pierwsze, programy rozwojowe opracowujemy w zgodzie z najwyższymi standardami i najnowszą wiedzą, dbając o ich wysoką jakość merytoryczną.

Po drugie, współpraca z działem doradczym pozwala nam oferować programy szkoleniowe jak najlepiej odpowiadające coraz szybciej zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Do programów włączamy własne, a tak i sprawdzone na świecie narzędzia HR, które pozwalają przeprowadzić rzetelną diagnozę kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń przed zajęciami i po ich zakończeniu. W przypadku szkoleń dla firm programy rozwojowe są tworzone wspólnie z organizacją zamawiającą usługę szkoleniową. Zapewnia to ich maksymalne dopasowanie (kastomizację) do potrzeb konkretnej grupy szkolących się osób.

Po trzecie, aktywne metody kształcenia to nieodłączny element naszych usług szkoleniowych. Stosujemy sprawdzone formy, jak ćwiczenia, dyskusje, analizy studiów przypadku, a także gry szkoleniowe, role play, filmy instruktażowe, testy, kwestionariusze, z szerokim wykorzystaniem nowoczesnych technologii i e-narzędzi.

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr

Od 1990 roku nagromadziliśmy wyjątkowe doświadczenie – zarówno jeśli chodzi o przygotowywanie programów szkoleniowych, metodykę nauczania dorosłych, jak i – co jest szczególnie ważne – rozumienie i definiowanie potrzeb konkretnych firm w ścisłej współpracy z ich działami HR. W ciągu nieomal już 30 lat staramy się stale obserwować i analizować to wszystko, co dzieje się w naszym lokalnym biznesie, jak sobie radzi na międzynarodowych rynkach, jak reaguje na szybko zmieniające się technologiczne uwarunkowania, w jakim zakresie podejmuje innowacyjne działania, tak w sferze produkcji, jak i usług.

Absolwenci szkoleń i kursów, organizowanych przez IBD Business School dla firm i w formule otwartej, to blisko 226 tys. osób. Wśród nich są dziś top menedżerowie, cenieni specjaliści z zarządzania, finansów, marketingu, HRM, a także trenerzy biznesu i coachowie.

Podejście IBD Business School do projektowania i realizacji szkoleń dla firm

Rozpoczynamy od pełnej diagnozy potrzeb w zakresie rozwoju i kompetencji pracowników. W ścisłej współpracy z zamawiającym usługę dopasowujemy (kastomizujemy) programy rozwojowe do specyfiki i oczekiwań konkretnej organizacji. Do zatwierdzonej tematyki szkolenia dobieramy odpowiednie aktywne metody kształcenia i narzędzia oceny efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych. Chodzi przede wszystkim o rzetelną i obiektywną ocenę nabytych kompetencji i umiejętności. W trakcie realizacji zamkniętych projektów szkoleniowo-rozwojowych pozostajemy  w stałym kontakcie z ich liderami ze strony firmy zamawiającej. Cały proces obejmuje 6 podstawowych etapów:

  1. Diagnoza organizacji
  2. Analiza potrzeb szkoleniowych
  3. Budowa programu
  4. Realizacja projektu szkoleniowego
  5. Ocena efektywności procesu kształcenia
  6. Działania wzmacniające rezultaty szkolenia

Zobacz więcej: Szkolenia zamknięte dla firm

Częstą praktyką firm i instytucji we współpracy z IBD Business School jest realizacja projektów rozwojowych dla pracowników w ramach szkoleń zamkniętych na podstawie programów szkoleń otwartych lub z niewielką ich modyfikacją, a także włączanie do tych projektów działań o charakterze doradczym lub kursów coachingowych. Oferta Szkoły Coachingu IBD-NMC – objęta międzynarodowymi certyfikacjami takich instytucji, jak  Noble Manhattan Coaching (NMC), International Authority for Professional Coaching & Mentoring i Institute of Leadership and Management (ILM) – składa się z programów o różnym stopniu zaawansowania.  IBD Business School w ramach coachingu systemowego świadczy także profesjonalne usługi z coachingu biznesowego dla firm. Obejmują one: executive coaching, team coaching, sales coaching oraz wdrażanie kultury coachingowej w organizacji. Naszym merytorycznym partnerem w kształceniu coachów jest ceniona na świecie Noble Manhattan Coaching.

 

Ośrodki szkoleniowe IBD Business School

Szkolenia dla firm organizujemy w miejscach wskazanych przez zleceniodawcą, a na życzenie wybieramy odpowiednie lokalizacje lub proponujemy skorzystanie z naszych nowoczesnych i odpowiednio wyposażonych ośrodków szkoleniowych: Green Park Conference Centre w Serocku i Sienna Training w Warszawie.

Wśród niewątpliwych atutów naszych obu ośrodków jest ich dogodna lokalizacja, nowoczesność i komfort, a przede wszystkim zawsze życzliwy personel. Jest on otwarty na wszelkie sugestie i propozycje klientów dotyczące zarówno organizacji zajęć, jak i dodatkowych działań uatrakcyjniających pobyty grupowe. W przypadku organizacji szkoleń w Green Park Conference Centre, ich uczestnicy mają wiele możliwości spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu: spacery, przejażdżki rowerowe, wycieczki czy biesiady przy ognisku. Piękny sosnowy las wokół Green Parku i bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego są doskonałym miejscem na organizację różnego rodzaju integracyjnych imprez outdoorowych.

Green Park Conference Centre w Serocku: (od lewej) widok od strony Zalewu Zegrzyńskiego,
sala szkoleniowo-konferencyjna B, sala restauracyjna i dwuosobowy pokój.

 

Sienna Training Centre: (od lewej) widok ogólny budynku na Siennej 73, hol ośrodka,
sala szkoleniowa i uczestnicy szkolenia podczas przerwy kawowej.

 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia dla firm: tel. (22) 618 85 83, kontakt@ibd.pl | szkolenia otwarte: tel. +48 22 768 20 22, tel. kom. 695 33 00 33 | sale szkoleniowe: (22) 782 78 87,  rezerwacje@ibd.pl

Pomocne linki:

 szkolenia zamknięte  |  szkolenia otwarte  | programy MBA   |  doradztwo  | coaching  |  ośrodki szkoleniowe

 

Powrót...