Spotkanie członków Rady Nadzorczej PFBZ

Coroczne spotkanie członków Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, Serock, 12 czerwca 2010