Trzeci rajd trenerów

Trzeci rajd trenerów Instytutu Rozwoju Biznesu, Mazury