Szkolenia EFS dla coachów

Instytut Rozwoju Biznesu na początku listopada rozpocznie pierwsze edycje bezpłatnych szkoleń coachingowych w ramach dwóch projektów dofinansowanych z EFS i certyfikowanych przez Noble Manhattan Coaching.

„Coaching menedżerski – kluczowa kompetencja dla biznesu” jest projektem adresowanym do uczestników z woj. lubuskiego, a „Sukces z Noble Manhattan Coaching” – z woj. śląskiego. Każdy składa się z dwóch poziomów zaawansowania. Pierwszy – Coaching Fundamentals Certificate NMC – obejmuje 3 jednodniowe szkolenia i warsztaty, coaching praktyczny poza zajęciami oraz 3 indywidualne sesje mentorskie), a drugi – Practitioner Coach Diploma NMC – to 11 dni szkoleniowych i warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami, 6 indywidualnych sesji mentorskich oraz wirtualne wykłady. Absolwenci ww. szkoleń mogą kontynuować kształcenie w zakresie coachingu na wyższych poziomach i zdobyć prestiżowe międzynarodowe certyfikacje.

W obu projektach ważna jest zasada, że kandydaci mogą wziąć udział w szkoleniu tylko na jednym z dwóch poziomów. Wykształcenie ogólne, coachingowe oraz doświadczenie w roli trenera i coacha, zweryfikowane na podstawie zebranych informacji, będzie podstawą do zakwalifikowania się na jeden z dwóch poziomów.

Powrót...