Szkolenia EFS realizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu i Fundację – Centrum Prywatyzacji

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013)

 

W najbliższych trzech latach Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. i Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji, prowadząca placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K) zrealizują jedenaście projektów szkoleniowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – osiem zamkniętych i cztery otwarte. Łącznie we wszystkich szkoleniach weźmie udział blisko 6 tysięcy osób. To ponad 3-krotnie więcej niż w latach 2005-2008.

Projekty otwarte obejmują zaawansowane szkolenia z zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz przywództwa – w dwóch wariantach: ogólnopolskim i regionalnym (łódzkim). Planowany czas realizacji: od listopada 2009 do października 2011. Łącznie we wszystkich edycjach szkoleń otwartych weźmie udział 910 osób, w tym 660 z całej Polski oraz 250 z woj. łódzkiego. Zajęcia w ramach trzech programów ponadregionalnych odbywają się w kilku województwach. Zgodnie z założeniami tych projektów w poszczególnych edycjach szkolenia liczba osób z jednej firmy nie może przekraczać 20% uczestników. Ponadto, w każdym z projektów ponadregionalnych liczba osób pochodzących z jednego województwa nie może być wyższa niż 30% ogółu uczestników we wszystkich edycjach.

 

Powrót...