Wybrane referencje

Prowadzone w ramach Akademii sesje miały interaktywną formułę. Doświadczenia z zakresu pracy trenerskiej czerpane były ze wspólnej pracy na rzeczywistych sytuacjach szkoleniowych i biznesowych. (…) Z pełnym przekonaniem mogę polecić Akademie Trenera Biznesu każdej firmie i osobie, poszukującej programów rozwojowych dla swoich obecnych i przyszłych trenerów.
Magdalena Kościuk Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji Action SA
Jestem pełna uznania dla wysokich kompetencji trenerów-konsultantów (…). Studia te wniosły do mojego osobistego rozwoju i zawodowego ogromny zasób wiedzy, wskazówek i przede wszystkim rozwój umiejętności w zakresie profesjonalnego planowania, przygotowania oraz prowadzenia szkoleń.
Jolanta Kiszelewska Główny Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83
Poziom merytoryczny Akademii oceniam bardzo wysoko. Niezwykle cenny był dla mnie warsztatowy charakter zajęć, który pozwolił mi doświadczyć wielu technik trenerskich. Akademia wzbogaciła mnie w wiedzę merytoryczną i rozwinęła mnie osobiście. (…) Zyskałam silną motywację do dalszego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich kompetencji.
Małgorzata Połok Dyrektor Marketingu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
W okresie czerwiec-wrzesień 2017 r. brałam udział w Szkole Trenerów Biznesu - w Business Trainer Certificate (BTC), organizowanym przez IBD Business School. Polecam Szkołę BTC ze względu na spełnione obietnice programowe, rzetelne i profesjonalne przygotowanie szkoleń oraz rozwijanie odpowiedzialności trenerskiej u słuchaczy z podkreśleniem etyki zawodu. Teatyka zajęć jest wymagająca, w całości nastawiona na rozwój kluczowych kompetencji trenerskich. Dostarcza nowej wiedzy, rozwija nowe umiejętności i wpływa na postawy słuchaczy (...). Zajęcia są prowadzone przez wytrawnych, doświadczonych trenerów, wykonujących swój zawód z pasją, otwartych na potrzeby grupy, inspirujących do dalszego rozwoju również poprzez przykład własny.
mgr farmacji Ewa Nowosielska ProPharmina
Szkolenie Business Trainer Certificate zostało przeprowadzone w okresie od 12.05.2016 do 29.07.2016 r. (…) Każdorazowo IBD Business School (drogą mailową) przypominała o zbliżających się zajęciach, podając szczegółowy harmonogram zajęć. Szkoła informowała również o ewentualnych dodatkowych zadaniach, które należy wykonać na zbliżającą się sesję (…). Sesje tematyczne odbywały się zgodnie z planem i przekazanym harmonogramem przez profesjonalnie przygotowanych trenerów biznesu, posiadających wysokie kwalifikacje biznesowe, duże doświadczenie praktyczne i doskonałe kompetencje trenerskie. Wszystkie zajęcia odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, różnorodnością metodologiczną oraz fachowym podejściem do uczestników (…). Na każdą sesję przygotowany był profesjonalnie opracowany materiał teoretyczny oraz zestaw ćwiczeń do analizy i ewentualnego wykorzystania w późniejszej praktyce (…).
Dorota Rusek
W okresie maj-lipiec 2016 r. nasi pracownicy uczestniczyli w programie Business Trainer Certificate (BTC), realizowanym przez IBD Business School. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod wzgledem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu dostarczyli uczestnikom wielu ciekawych doświadczeń i inspiracji do dalszego rozwoju, co z pewnością wzbogaci warsztat trenerski naszych pracowników.
Marta Andruszkiewicz Dyrektor Personalny sebn.pl
W okresie od listopada 2014  do listopada 2015 pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. uczestniczyli w 3 edycjach programu Business Trainer Certificate (BTC), realizowanego przez IBD Business School. Całość programu w naszej ocenie została przeprowadzona w pełni profesjonalnie (…). Różnorodność trenerów i praktyczny sposób prowadzenia zajęć z pewnością znacznie wzbogaci nasz warsztat trenerski. IBD Business School jest partnerem godnym polecenia w zakresie przygotowania i organizacji podobnych projektów szkoleniowych.
Departament Klientów Biznesowych PGNIG Obrót detaliczny
W okresie luty – marzec 2015 r. pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA Marta Leżańska oraz Artur Szmaciarski brali udział w Szkole Trenerów Biznesu – Business Trainer Certificate (BTC) [...]. Szkolenie zostało przeprowadzone w pełni profesjonalnie, a przygotowanie merytoryczne trenerów wywarło bardzo pozytywne wrażenie. Program szkoleniowy był bardzo napięty, ale również ciekawy i wymagający. Nabyte umiejętności z pewnością pozwolą naszym pracownikom zwiększyc swoje kompetencje zawodowe. Możemy z pełnym spokojem polecić [IBD Business School] nawet bardzo wymagającym klientom jako organizację kompetentną oraz prowadzącą zajęcia na wysokim poziomie.
dr inż. Marcin Kozak Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
W III kwartale 2015 r. odbyłam kurs trenerski w ramach Business Trainer Certificate. Serdecznie polecam program szkoleniowy Szkoły Trenerów Biznesu IBD wszystkim osobom, które chcą pogłębić swój warsztat trenerski i nabyć profesjonalne umiejętności. Zajęcia oferowane w ramach programu są ambitne, róznorodne, bogate merytoryczne i praktycznie aktywizujące. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposob organizacji spotakń oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z platformy internetowej, znacznie ułatwiły mi pgłebienie i utrwalenie wiedzy zdobytej na zajęciach. Natomiast praktyczne podejście do prezentacji poszczególnych modułów pozwoliły mi w komfortowych warunkach przećwiczyć nowe umiejętności.
Aleksandra Strześniewska Konsultant ds. ZZL HR Effects
Miałam przyjemność brać udział w kursie Certified Asesor for Assessment & Development Centre w 2016 roku. Terminy sesji w który uczestniczyłam to: 18-19.01, 01-02.02, 15-16.02. Zajęcia były prowadzone przez bardzo profesjonalnych prowadzących, którzy byli zawsze dobrze przygotowani. Wiedza była przekazywana poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych i aktywizacji uczestników. Cały kurs był świetnym połączeniem teorii z praktyką. Pozwoliło to na wypracowanie konkretnych narzędzi, które stosuję w swojej pracy, podczas procesów rekrutacyjnych. Materiały szkoleniowe zawierały sporą porcję praktycznej wiedzy, dzięki temu cały czas mogę z nich korzystać.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener Centrum Relacji z Klientami AEGON Transform Tomorrow
Każda z 6 sesji szkoleniowych była dla mnie bardzo wartościowa i poruszała istotne zagadnienia w pracy trenerskiej, takie jak zarządzanie procesem grupowym, autoprezentacja podczas szkolenia, różne metody szkoleniowe, układanie własnego scenariusza szkolenia, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami na szkoleniu oraz coaching w pracy trenera. Podczas wszystkich sesji forma wykładu była zminimalizowana na rzecz wielu aktywnych ćwiczeń. (…) Wartość dodaną stanowiło również dla mnie to, że praktycznie każdą sesję prowadził inny trener, co dawało możliwość zobaczenia różnych osobowości oraz różnych stylów prowadzenia szkoleń.
Aleksandra Karpińska
Kurs Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) organizowany przez IBD Business School w terminie od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r. był dla nas doskonałą okazją do pogłębienia umiejętności asesorskich, jakże przydatnych i cennych dla osób pracujących w branży HR. Podczas zajęć, które odbywały się w formie warsztatowej, mieliśmy okazję zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą interesującego nas obszaru. Warto podkreślić ogromne doświadczenie najwyższej klasy ekspertów-praktyków, którzy pełnili rolę trenerów.
Katarzyna Nowaczyk Dyrektor ds. potencjału ludzkiego, Departament Administracji Grant Thornton
Jeżeli ktoś chce zdobyć kompetencje do bycia Certyfikowanym Asesorem Assessment & Development Centre, to zachęcam do skorzystania z oferty szkoleniowej IDB Business School. W ubiegłym roku wzięłam udział w takim szkoleniu i mogę stwierdzić, że było ono przeprowadzone przez profesjonalną kadrę szkoleniową posiadającą wysokie kwalifikacje co przełożyło się na poziom merytoryczny zajęć. Rzetelnie przygotowane treści materiałów edukacyjnych wspierały przyswojenie wiedzy teoretycznej, która na bieżąco była testowana w ćwiczeniach praktycznych. Dla mnie ćwiczenia te były bardzo cenne, ponieważ pozwalały zdobyć realne umiejętności do pracy asesora a oprócz tego dyskusje, pytania i wymiana doświadczeń uczestników, stanowiły dla mnie dodatkową wartość dodaną tych zajęć. Wszystkim zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji Asesora Assessment & Development Centre, szczerze polecam wykorzystanie do tego celu, oferty szkoleniowej IDB Business School.
Aldona Boguś Psycholog, doradca zawodowy, trener Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Szkolenie [Certified Assesor for Assessment and Development Centre] spełniło moje wszelkie oczekiwania, m. in. bardzo ciekawie dobrane treści merytoryczne, idealne proporcje między teoria i praktyką, dużo ćwiczeń, dyskusji, pytań, wymiany myśli i doświadczeń. Ale przede wszystkim prowadzący – specjaliści chętnie dzielący się swoją wiedzą i przykładami ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, które „urealniły” tematykę poznawaną na sali szkoleniowej. [...] Doceniam umiejętność stworzenia atmosfery sprzyjającej wchłanianiu wiedzy i sprawiającej, że szkolenie to nie pozostawało w mojej pamięci tylko jako "szkolenie", ale także jako spotkanie z ciekawymi ludźmi, stymulacja i inspiracja do dalszego rozwoju z zakresu tematyki assessment and development centre.
Magdalena Bis Psycholog, doradca zawodowy, trener Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rekomenduję IBD Business School jako profesjonalną, godną polecenia firmę oferującą usługi szkoleniowe. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach Assessment i Development Center. Zajęcia przeprowadzone były w profesjonalny sposób. Prowadzone były przez Trenerów z dużym doświadczeniem, którzy posiadali obszerną wiedzę.

Trudne zagadnienia przedstawione były w sposób jasny i klarowny, a wszelkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniane. Trenerzy udzielali rzetelnych odpowiedzi oraz przytaczali przykłady z własnych doświadczeń. Zajęcia prowadzone były w sposób aktywny, co umożliwiało bieżące utrwalanie zdobytej wiedzy oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Małgorzata Dubowicz Konsultant People Sp. z o.o.

W okresie od 29 września do 28 października 2014 roku uczestniczyła w szkoleniu "Certified Assessor for Assessment & Development Centre", które zostało zorganizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, dziś kontynuujący działalność pod nazwą IBD Business School.

Z przyjemnością mogę stwierdzić, że zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie szkolenia pozostały bez zarzutu. Program szkoleniowy zawierał w sobie doskonałą proporcję pomiędzy solidną dawką wiedzy merytorycznej a możliwością jej wykorzystania w praktyce. Tym samym rekomenduję szkolenie jako wartościowe, zaś organizatora polecam jako rzetelnego i zaangażowanego partnera szkoleniowego.

Katarzyna Piwowar Specjalista ds. HR CRAFTS Agencja Pracy Tymczasowej
Wysoki merytoryczny poziom sesji, solidnie przygotowane materiały, doświadczeni trenerzy, a także networking między uczestnikami, sprawiają, że zaimplementowanie narzędzi AC/DC nastąpi w Państwa przypadku bardzo szybko po zakończeniu programu szkoleniowego.
Agnieszka Samborska-Szczepanik Manager ds. rekrutacji Sephora Polska
W marcu 2011 roku mieliśmy przyjemność brać udział w trzech 2-dniowych sesjach szkoleniowych prowadzonych w systemie otwartym: „Assessment Centre / Development Centre jako skuteczna metoda oceny personelu” organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenie poparte było ogromną wiedzą merytoryczną, a głównie składało się z ćwiczeń praktycznych, gdzie każdy z uczestników nabywał umiejętności potrzebne do pracy asesora w trakcie sesji AC/DC.
Agata Pasek, Piotr Rybiński, Krzysztof Urbański Zespól Trenerów FM Banku
Udział w szkoleniu AC/DC spełnił moje oczekiwania zarówno pod względem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć i ich organizacji, a także profesjonalizmu wykładowców. materiały.
Bożena Szałaj Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi Danfoss LPM Sp. o.o.
Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School z siedzibą w Warszawie jako profesjonalnego, rzetelnego i solidnego organizatora szkoleń. W drugim półroczu 2016 r. miałam możliwość uczestnictwa w programie Certified HR Business Partner. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu przekazali i podzielili się wieloma ciekawymi doświadczeniami oraz praktycznymi przykładami, z których część stała się dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia procesów HR oraz do dalszego rozwoju. W szczególności chciałabym podziękować Pani Annie Bugalskiej, która prowadziła zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Teresa Miler Członek Zarządu Komplementariusza Firma Handlowa „Grześ”, sp. z o.o. sp.k.
Niniejszym, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Waldemara Czachorowskiego, będącego trenerem w Instytucie Rozwoju Biznesu w Warszawie za przeprowadzenie sesji szkoleniowej nt.: Zarządzania projektem i zmianą”, która odbyła się 24/25 maja 2014 r. w ramach certyfikowanego projektu HR Biznes Partner. Wysoki poziom merytoryczny treningu, wykorzystane narzędzia, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Instytut Rozwoju Biznesu to solidny i profesjonalny partner świadczący najwyższej jakości usługi z zakresu dostarczania wiedzy gwarantującej rozwój kompetencji menedżerskich.
Żaneta Wiśnik DROSED
Program Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP) w usystematyzowany i kompleksowy sposób przygotował nas  do przeprowadzenia wszystkich etapów doboru pracowników: od rekrutacji, przez selekcję do oceny.  Charakter warsztatowy zajęć pokazał nam  jak samodzielnie przygotować i przeprowadzić poszczególne elementy każdego z etapu, a także nauczył jak w praktyce stosować podstawowe w rekrutacji i selekcji narzędzia HR oraz zapoznał nas z  procedurami Assessment Center. Jesteśmy bardzo zadowolone z wartości merytorycznych szkolenia.
Agnieszka Watrakiewicz Ekspert Wydziału Administracji Kadrowej, Departament Zarządzania Kadrami Bank Gospodarstwa Krajowego
W 2015 r. miałam przyjemność uczestniczyć w programie szkoleniowym Certificate in Talent and Career Management (CTCM), zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z dużą starannością i zgodnie z moimi potrzebami. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie trenerów – Anny Bugalskiej oraz Marzeny Kosteleckiej, które przeprowadziły zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Justyna Pakuła HR Manager Euler Hermes
Jako uczestnik szkolenia "Trening trenerów" z przyjemnością wystawiam referencje dla Instytutu Rozwoju Biznesu oraz reprezentującej go i prowadzącej szkolenia dr Beatricze Andrzejewskiej. Szkolenie uważam za bardzo efektywne i polecam je wszystkim trenerom jako niezbędny element zdobywania wiedzy potrzebnej do pracy szkoleniowca.
Małgorzata Michalska-Wojciechowska Specjalista ds. Szkoleń Biznesowych Michelin Polska SA
„Trening trenerów” zorganizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu w czerwcu 2012 roku był dla mnie bardzo interesującym doświadczeniem. Dużo prezentacji na żywo, ćwiczeń, informacji zwrotnych wymagało koncentracji i twórczego myślenia. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu przygotowaniu trenera, Beatricze Andrzejewskiej szkolenie obfitowało w nowe ciekawe wyzwania.
Izabela Banasiewicz Specjalista ds. szkoleń Mostva
Zrealizowany program spełnił nasze oczekiwania. Trenerzy prowadzący szkoelnie wykazali się szeroką, adekwatną wiedzą, służąc swym doświadczeniem oraz profesjonalnym podejściem dydaktycznym podczas zajęć warsztatowych.
Wiesław Raboszuk Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dla mnie, osoby „niepraktykującej”, która wiedzę o coachingu czerpała „ze słyszenia”, kurs CFC w rzetelny sposób przedstawił ideę, fundamenty procesu coachingu oraz usystematyzował wiedzę o ważnych aspektach tego procesu. Polecam dla początkujących coachów oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym.
Piotr Wojtkowiak Operation Manager ZF TRW Active & Passive Safety Technology TRW Polska, Seat Belt Systems
Elastyczne podejście do uczestników szkolenia przez trenera zasługuje na słowa najwyższego uznania. Niesamowita wiedza merytoryczna, doskonałe umiejętności trenerskie pozwoliły na zapewnienie dynamicznego tempa szkolenia.
Paulina Rutkowska Specjalista ds. szkoleń LexisNexis Polska Sp. z o.o.
W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. miałem ogromną przyjemność wziąć udział w szkoleniu Coaching Fundamentals Certificate prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD School. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że z bardzo wielu kursów rozwijających kompetencje miękkie, w których brałem udział, ten był zdecydowanie najlepszy. Dobór tematów, wykraczających poza standardowy zakres kursu, niesamowita liczba przykładów i działań warsztatowych, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie, wiedza i talent p. Dagmary sprawiły, że kurs ten nie tylko był przyjemnością, ale przede wszystkim pozwolił mi na zdobycie praktycznych umiejętności, które z powodzeniem stosuję w roli menedżera. Wszystkim zainteresowanym poszerzeniem kompetencji menedżerskich poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych, szczerze polecam ten kurs.
Łukasz D. Nowak Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami Bank BGŻ BNP Paribas
Mam przyjemność zarekomendować Noble Manhattan Coaching, firmę w której poszerzałam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu „Coaching Fundamentals Certificate”. Na szczególne uznanie zasługuje zespół trenerów i coachów prezentujący wysokie kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Planując szkolenia i kursy w przyszłości dla siebie i swoich współpracowników na pewno wezmę pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z IBD Business School.
Aleksandra Romel-Domarecka Prezes Zarządu / President of the Board X-Office Sp. z o.o.
Jako uczestnik kursu Coaching Fundamentals Certificate polecam osobom zainteresowanym prywatnie i zawodowo – kurs zmienia nasz sposób postrzegania zarówno siebie samego, jak i drugiego człowieka. Wysoki merytoryczny poziom sesji, dobrze przygotowane materiały, doświadczenie i otwarci trenerzy sprawiają, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie postawić pierwsze kroki w roli coacha. Metodologia prowadzonych zajęć umożliwia sprawdzenie własnych predyspozycji do coachingu, sesje z coachem mentorem po zakończeniu szkolenia uczą właściwych zachowań, umożliwiają też analizę naszych dokonań i pozwalają na przedyskutowanie naszych wątpliwości.
Dagmara Żygowska
Z całą pewnością stwierdzam, iż kurs "Coaching Fundamentals Certificate", stanowiący ofertę IBD Business School, dawniej Instytutu Rozwoju Biznesu, na który składają się w szczególności wysoko rozwinięte kompetencje trenerów prowadzących oraz prezentowane treści merytoryczne – stanowią mocne fundamenty do przygotowania pracy coacha, zasluguje na rekomendację i poparcie tej formy rozwoju.
Wioleta Wilma Dyrektor Zarządzająca MQWW
W dniach 24-26 listopada 2017 r. miałam ogromną przyjemność wziąć udział w kursie Coaching Fundamentals Certificate efektem prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD Business School. Był to niezwykle intensywny warsztat dający mocne i konkretne narzędzia. Co więcej, mogliśmy wszystkie narzędzia mocno przećwiczyć i dogłębnie przeanalizować. Dagmara posiada niesamowity dar motywowania i angażowania uczestników. Wciąż chcieliśmy ćwiczyć więcej i więcej. Dzięki tym zajęciom moje zainteresowanie coachingiem wzmocniło się, czego efektem jest aktualnie kontynuowany proces certyfikacji. Kurs był również dla mnie osobiście czasem autorefleksji i wejścia wgłąb siebie. Spowodowało to duża zmianę mojej postawy i podejścia do tematyki coachingu jako sposobu komunikowania się nie tylko w biznesie. Polecam ten kurs wszystkim, których interesuje nie tylko samo zagadnienie coachingu, ale również tym, dla których jakość życia i komunikacji z ludźmi jest niezwykle istotna.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener w Dziale Szkoleń i Rozwoju Sił Sprzedaży Aegon TUnŻ
Szkolenie Coaching Fundamentals Certificate w pełni spełniło moje oczekiwania w zakresie wiedzy, jaka została przekazana, wysokich kompetencji trenerów, jak również miejsca, w którym się ono odbywało. Nie było to tylko teoretyczne szkolenie, duży nacisk został położony na ćwiczenia w grupach oraz pracę indywidualną, która odbywała się nie tylko na szkoleniu, ale również przez kilka tygodni po nim. Polecam każdą minutę spędzoną na tym szkoleniu. W mojej ocenie jest to niezbędne szkolenie dla każdej osoby pracującej na stanowisku menedżerskim, a nie tylko osób chcących się zajmować coachingiem.
Paweł Gula Wicedyrektor Departamentu Informatyki Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Polecam szkolenia organizowane przez IBD Business School, ponieważ ich zawartość merytoryczna, profesjonalizm prowadzących, oraz możliwość praktykowania poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem nowo poznanych narzędzi, przyczynia się w dużej mierze do nabycia nowych kompetencji i praktycznych umiejętności u wszystkich uczestników. Poznając nowe narzędzia doskonaliliśmy metody skutecznej oceny personelu jak również działania rozwojowe i rekrutacyjne. Podczas ćwiczeń w grupach mogliśmy liczyć na wsparcie kadry szkoleniowej, a atmosfera panująca na kursie dzięki ich zaangażowaniu i bardzo profesjonalnemu podejściu, sprzyjała nauce. Kurs, w którym uczestniczyłam, Coaching Fundamentals Certificate ( NMC Cert) był bardzo dobrze przygotowany, a materiały edukacyjne, okazały się bardzo pomocne nie tylko podczas trwania kursu.
Halina Markiewicz-Kuśnierz Specjalista ds. Eksportu OPEX SA
Z wielką przyjemnością wystawiam pozytywną ocenę za szkolenie Coaching Fundalemntals Certificate organizowaną przez firmę Noble Manhattan Coaching. Wysoki poziom merytoryczny, bardzo profesjonalne przygotowanie, specjaliści wysokiej klasy oraz dobrze zaplanowane i przeprowadzone zajęcia praktyczne. Miła atmosfera podczas szkolenia sprzyajała zdobywaniu umeijętności i integracji z grupą. Serdecznie polecam!
Aldona Bielawny Psycholog, coach
Współpraca z Panią Agnieszką Marczak-Czajka w ramach sesji mentorskich [Coaching Fundamentals Certificate] przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. Sesje mentorskie z jej udziałem przyniosły mi wiele rzeczowych i kompetentnych informacji na temat coachingu. Każda sesja mentorska prowadzona była bardzo naturalnie i autentycznie, co spowodowało możliwość wyciągnięcia wielu wniosków, które same nasuwały się po jej zakończeniu. Pani Agnieszka jest osobą bardzo życzliwą i chętną do pomocy. Odpowiadała wyczerpująco na wszystkie moje pytania i udzielała kompetentnych porad (…). Ważne było również dla mnie to, że udzielając informacji zwrotnych, sprawiała, że miałam chęć poprawy oraz szukania dodatkowych materiałów, żeby poszerzać swoją wiedzę. Podczas naszych spotkań w ramach sesji mentorskich miałam poczucie, że dokłada wszelkich starań żebym poznała proces coachingowy poprzez doświadczenie go na „własnej skórze” (…).
Magdalena Zebrzowska Trener ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta Dział Rozwoju Jakości Sieci Sprzedaży Departament Klientów Biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Kurs CFC organizowany przez IBD to dobra okazja do przyjrzenia się własnym zasobom i podjęcia decyzji, czy i kiedy podążać drogą coacha. Certyfikowałam się kilka lat temu w innej organizacji. Do IBD przyszłam uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę. Poziom merytoryczny prowadzącego, logistyka, otoczenie i komunikacja na bardzo dobrym poziomie. Opieka merytoryczna po zakończeniu kursu dyskretna, skuteczna. Świetna atmosfera. Gorąco polecam.
Beata Jakoniuk-Wojcieszak
Pani Agnieszka Marczak-Czajka przeprowadziła 3 sesje mentorskie w ramach mojego kursu CFC, w Noble Manhattan Coaching. Sesje mentorskie były prowadzone na wysokim poziomie. Pani Agnieszka stworzyła atmosferę bezpieczeństwa, sprzyjającą uczeniu się przeze mnie prowadzena sesji coachingowych. Swoją postawą zachęciła do przyjrzenia się sobie oraz poszerzenia perspektywy. W umiejętny sposób udzielała informacji o obszarach do rozwoju. Potrafiła również docenić i podkreślić mocne strony, które są moim zasobem. W czasie rozmowy chętnie dzieliła się swoją wiedzą.Odebrałam to jako chęć wsparcia mnie na początku drogi prowadzącej do rozwoju zawodowego.
Ewa Skepka

Kurs CFC to ogromnie intensywne i inspirujące wydarzenie. Szkolenie, z którego chciałoby się zapamiętać i utrwalić każdą godzinę. Ilość wiedzy, praktycznych ćwiczeń i nowych doświadczeń, jakie to 3-dniowe spotkanie daje jest niesamowita. Ciekawi prowadzący, dysponujący praktyczną wiedzą z zakresu coachingu, świetnie nawiązują kontakt z uczestnikami. Dobra organizacja dopełnia obrazu. Wielką wartością, o której nie należy zapominać, są także pozostali uczestnicy, którzy wiele wnoszą do całego kursu. Ja miałam przyjemność spotkać wiele ciekawych osób. Gorąco polecam! To jest przygoda, która bardzo wciąga i pokazuje świat z innej perspektywy.

Małgorzata Domańska
Polecam kurs Coaching Fundamentals Certificate (CFC) firmy Noble Manhattan Coaching jako bardzo profesjonalnie, ciekawie i skutecznie prowadzony kurs coachingu. Pokazuje i praktycznie uczy stosowania narzędzi coachingowych (m.in.: umiejętności zadawania pytań, TGROW) oraz prowadzenia profesjonalnie sesji coachingowej. Cenne jest również skorzystanie z sesji mentorskich wchodzących w skład kursu. Serdecznie polecam kurs CFC.
Johanna Marzena Zeyer
Kurs CFC Noble Manhattan był dla mnie perfekcyjny (…). Uzyskałam podstawy do praktyki, utwierdziłam się w przekonaniu, iż COACHING jest moim sposobem na życie zgodnym z moimi wartościami i osobowością, naturą, sposobem życia. Poznałam niesamowitych ludzi z tym samym poziomem energii, co ja! Pani mentor Beata Ponichtera poświęciła mi zawsze wystarczająco dużo czasu, aby zaspokoić moje potrzeby, odpowiedzieć na nurtujące pytania. Obsługa szkolenia była na jak najwyższym poziomie, komunikatywna, reagująca szybko na wiadomości. Pan Marek Woźniakowski wykazał się swoim profesjonalizmem i troską o klienta w wielu przypadkach. Kurs zmienił moje spojrzenie na życie w wielu przypadkach na lepsze. Gorąco polecam kurs!
Natalia Dykiert
Niniejszym zaświadczam, że brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów cz. 1 (styczeń 2013), organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą Instytutu, szkolenie było przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorcy.
Barbara Hernas Litera PR
Brałam udział w międzynarodowej edycji szkolenia Executive & Corporate Coach Diploma, która odbyła się w listopadzie 2017 roku na Teneryfie. Oprócz świetnej organizacji i mistrzowskich trenerów niewątpliwym atutem tego doświadczenia była możliwość wymiany z osobami z innych krajów i z różnych obszarów zawodowych. To szkolenie stanowiło dla mnie także skondensowany przegląd wiedzy z dziedziny nowoczesnego zarządzania, przywództwa oraz coachingu biznesowego. Podobał mi się refleksyjny charakter warsztatów i koncentracja na samorozwoju uczestników poprzez ich zaangażowane uczestnictwo w indywidualnych i grupowych ćwiczeniach. Szczególnie polecam to szkolenie osobom, które chcą wzmocnić swoją tożsamość coacha biznesowego i skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z kolegami i koleżankami po fachu.
Anna Radzikowska Anna Radzikowska Coaching
Uczestnictwo w kursie CFC było niezwykle cennym doświadczeniem. W ciągu trzydniowych warsztatów otrzymałem dużą dawkę wiedzy, a także możliwość przećwiczenia zdobywanych umiejętności pod okiem doświadczonych prowadzących. Ciężka praca była przyjemnością dzięki dobrej atmosferze panującej w grupie, którą w dużej mierze kształtowali trenerzy. Po warsztatach byłem gotowy do stawiania pierwszych kroków w samodzielnym prowadzeniu sesji coachingowych. Wszelkie wątpliwości i wyzwania, które podczas nich się pojawiły, mogłem szczegółowo przeanalizować podczas sesji mentorskich. Dopełnieniem kursu jest książka „Coaching koaktywny”, która jest wyczerpującą pozycją, która odpowiada na wiele pojawiających się pytań.
Maciej Strzelecki
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca zajęcia dr Aneta Hryckiewicz wykazała się szeroką wiedzą w obszarze finansów oraz profesjonalnym prowadzeniem zajęć.
Tomasz Czerny Dyrektor ds. Marketingu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów
Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpost SA
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i przystępnie dla każdego. Podejmowane tematy były jasno objaśniane, a zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Mogę zapewnić, że Instytut Rozwoju Biznesu jest profesjonalną placówką szkoleniową, której usługi mogę zarekomendować.
Monika Fostiak Senior Manager Special Projects MTV Network Polska Sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposob profesjonalny. Trener prowadzący szkolenie Arkadiusz Kustra został oceniony jako osoba kompetentna, potrafiąca przekazać swoją wiedzę słuchaczom i udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.
Katarzyna Bereśniewicz Kierownik ds. Personalnych Rosti (Polska) Sp. z o.o.
Z przyjemnością potwierdzam udział w szkoleniu: „High Performance Leadership” [...].  Szkolenie przeprowadził zespół trenerów posiadający bardzo wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Wielowątkowe podejście do problemów, bardzo często pozwalało na zastosowanie nietuzinkowych rozwiązań w swoim biznesie. Zagadnienia prezentowane były fachowo, w sposób zrozumiały, poparte wieloma przykładami i odniesieniami do rzeczywistych sytuacji. Świetnie przygotowani wykładowcy byli zawsze bardzo zaangażowani. Posiadali bogate doświadczenie praktyczne, którym hojnie dzielili się z uczestnikami. Bardzo cenne podczas szkolenia okazały się „konfrontacje doświadczeń” uczestników z prowadzącymi. Wielokrotnie odczuwano duże zaangażowanie całej grupy do rozwiązania istniejącego problemu, w macierzystej firmie danego uczestnika. Pozytywna i przyjacielska atmosfera zaowocowała wieloma znajomościami, pielęgnowanymi do dnia dzisiejszego. Polecam firmę IBD Business School wszystkim, którzy zainteresowani są rozwojem własnych umiejętności [...].
Szymon Bazylewicz Elektrobud

Dziękujemy za owocny przebieg dotychczasowej współpracy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z o.o. z Instytutem Rozwoju Biznesu, którą nawiązaliśmy w czerwcu 2014 roku. Pozostajemy pod ogromnym wrażeniem certyfikowanych kursów i szkoleń, które oferuje Instytut. We wrześniu br. jeden z dyrektorów naszej firmy uczestniczył w szkoleniu z obszaru przywództwa dla rezultatów i w następujący sposób wyraził swoją ocenę: „Szkolenie High Performance Leadership oceniam jako profesjonalne i bardzo efektywne. Szkolenie zostało przeprowadzone w postaci pięciu 2-dniowych sesji poświęconych różnym, odpowiednio dobranym aspektom zarządzania. Każda z sesji była prowadzona przez kompetentnych i doświadczonych wykładowców, posiadających dużą teoretyczną wiedzę, ale także praktyczną (…). Z pełnym przekonaniem rekomenduję Instytut jako kompetentnego, solidnego i odpowiedzialnego Partnera do współpracy w zakresie usług szkoleniowych i rozwoju pożądanych kompetencji.”

Małgorzata Wójcik Dyrektor Personalny Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Introduction to Coaching sprawił, że po pierwsze, poczułam, iż jestem w odpowiednim miejscu wśród odpowiednich ludzi; po drugie, poczułam siłę, energię i radość robienia tego, co zawsze chciałam, a kiedyś się bałam. Ze szkoły Noble Manhattan Coaching wzięłam sobie trochę przyjaźni, dużo wzmacniających znajomości oraz narzędzia, które codziennie są dla mnie wsparciem, ale przede wszystkim, co najważniejsze, odkryłam prawdziwą siebie. Odkryłam, jaka jestem wyjątkowa, kiedy nie zasłaniam się obawami. Jak blisko wtedy jest do sukcesów, do miłości, do pieniędzy, do wszystkiego, czego się pragnie. Życzę każdemu, żeby przynajmniej dotknął kawałka tego na Introduction to Coaching.

Katarzyna Żmijewska Active Coaching
W okresie 13.09.2014-09.11.2014 uczestniczyłem w organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu [obecnie: IBD Business School] kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposób organizacji szkolenia oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z multimedialnej platformy internetowej znacznie ułatwiły mi naukę, w konsekwencji wpłynęły na pozytywny wynik egzaminu. Z przyjemnością polecam organizowane przez IBD Business School Sp. z o.o. szkolenia i usługi, które świadczone są na wysokim europejskim poziomie.
Rafał Witasik Prezes Zarządu Zakład Górniczy EKO-PLUS sp. z o.o.
Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (…) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. podmiot Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Omawiane zagadnienia wzbogacone były o aktualne akty prawne wraz z komentarzami i opracowaniami. Kursanci mogli skorzystać ze specjalnego e-repetytorium, w którym zamieszczono próbne testy egzaminacyjne. Współpraca i komunikacja z Instytutem Rozwoju Biznesu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Z przyjemnością rekomenduję Instytut Rozwoju Biznesu jako znakomitego partnera i rzetelną firmę świadczącą usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Izabela Tokarz Dyrektor Biura Organizacji i Kontaktów z Inwestorami w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Uważam, że szkolenie [15.12.2012 – 24.02.2013] zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem oraz każdy jego etap był bardzo interesujący. Wysoko oceniam realizację szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i logistycznym.
Mariusz Warych
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Wykładowców. Wysoko oceniam realizację pod względem merytorycznym i logistycznym. Jestem przekonany że Uczestnicy szkolenia zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa i do rzetelnego wypełniania nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.
Tadeusz Mytnik, Ryszard Wojtyła Tamtron SA
Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (…) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. pomiot „Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych”. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Anna Patalong, Michał Borowski Wiceprezes Zarządu, Prokurent Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Mogę z przyjemnością stwierdzić, iż Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a jego formuła i sposób prowadzenia zajęć pozwalają niewątpliwie uzupełnić i usystematyzować wiedzę. Należy podkreślić dobór i ukierunkowanie przerabianego na zajęciach materiału pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.
Paweł Cholewka
Program zrealizowany w pełni i zgodnie z moimi oczekiwaniami. Jestem przekonana, że uczestnicy kursu zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Przekazywana wiedza była usystematyzowana i w ocenie zarówno mojej, jak i innych uczestników kursu kompleksowa.
Anna Nawrocka
Uczestniczyłem w „Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych”, który przeprowadził instytut Rozwoju Biznesu. Warunki lokalowe ośrodka oraz przekazane materiały dydaktyczne oceniam jako bardzo dobre. Kompetencje wykładowców, sposób przekazywania wiedzy były na wysokim poziomie.
Marek Jarosz Wójt Gminy Jaświły
Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania (…). Poruszane zagadnienia wzbogacane były o aktualne akty prawne z komentarzami i opracowaniami. Bardzo pomocnym narzędziem, którego nie oferuje żadna firma, jest e-repetytorium, zawierające przykładowe pytania egzaminacyjne.
Joanna Radziszewska
Mogę odpowiedzialnie polecić Państwa kurs zarówno pod względem zawartości edukacyjnej oraz jako przygotowanie do egzaminu na kandydatów do RN w spółkach SP. Wysoko oceniam zarówno organizację jak i wykładowców, którzy są bez wyjątku specjalistami w swoich dziedzinach i potrafią swą wiedzę i doświadczenie przekazać.
Grzegorz Brenda
Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpot SA
Zarówno od strony organizacyjnej (prowadzący, sala szkoleniowa, rytm szkolenia, środki techniczne, obiad, serwis kawowy, długość przerw itd.), jak i zakres merytoryczny samego szkolenia oraz sposób przeprowadzenia, stały na bardzo wysokim poziomie! A brałem udział, w czasie ostatnich lat, w kilkudziesięciu, różnych szkoleniach.
Kazimierz Zając General Motors Manufacturing Poland
Kurs Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching to kompendium wiedzy i umiejętności, które według mnie powinny być podstawą pracy każdego coacha. Bogata struktura kursu pozwala osobom uczącym się w różny sposób rozwijać swój unikalny potencjał w zawodzie coacha. Ogromnym atutem kursu jest wsparcie mentorskie w trakcie sesji oraz na masterclassach.
Anna Radzikowska
Szkolenie PLP odbyło się w 3 sesjach na przełomie maja, czerwca 2013. Przeprowadzone było wzorowo przez dobrze przygotowanych trenerów, którzy swoją szeroką wiedzę merytoryczną doskonale przeplatali z praktyką zawodową, bazując na swoim doświadczeniu. Bardzo ważnym elementem całego szkolenia i jego niewątpliwym atutem były ćwiczenia i odgrywane scenki. Uczestnicy mieli możliwość w sposób praktyczny przećwiczyć, zweryfikować a także doskonalić swoje umiejętności w zakresie szerokopojętego zarządzania i budowania swojej pozycji w firmie jako lidera.
Marcin Moczydłowski Sales Director System AIR
W okresie 09.2014-06.2015r. brałam udział w kursie Practitioner Coach Diploma szkoły Noble Manhattan Coaching, która działa pod patronatem IBD Busieness School. Kurs PCD był kontynuacją mojej nauki w obszarze coachingu i okazał się być jednym z najbardziej profesjonalnych i ciekawych kursów, w których byłam uczestnikiem. Zdecydowanie największym atutem Practitioner Coach Diploma jest kadra. Zarówno prowadzący, jak i mentorzy są pozytywnie nastawionymi do życia osobami oraz, a może nawet przede wszystkim, ogromnymi inspiratorami i pasjonatami coachingu. Agnieszka Czaplińska, którą wybrałam na swojego mentora, szczegółowo analizowała prowadzone przeze mnie sesje coachingowe oraz dawała niezwykle cenne wskazówki, które głęboko zakorzeniły się w mojej profesji. (…) Gdy ktoś pyta mnie, czy warto było wziąć udział w szkoleniu PCD, śmiało odpowiadam – WART0! Wiedza i praktyka okazały się przydatne nie tylko w sesjach coachingowych, a również w codziennej pracy z człowiekiem, niekiedy trudnym klientem. Jeżeli ktoś następnie zadaje drugie pytanie: ,,Dlaczego akurat Noble Manhattan Coaching?" – komentuję – poziom i jakość wiedzy bronią i będą bronić się zawsze. Polecam!
Ilona Wąsowska KIERR
W okresie od 03.03.2014 roku do 21.11.2014 uczestniczyłam w szkoleniu Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma, w ramach projektu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, współfinansowanego ze środków UE (…). Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Szczególna troska, jaką otacza każdego studenta zespół Noble Manhattan Coaching, oraz indywidualne podejście sprawiły, że przez proces przeszłam przy odpowiednim wsparciu. Za te osobiste, rozwojowe doświadczenia, które stały się moim udziałem, dziękuję Pani Agnieszce Marczak-Czajce i Panu Dariuszowi Jędzie. (…) Podczas sesji mentorskich mogłam analizować i doskonalić warsztat coachingowy, jak również przedyskutować ważne kwestie związane z moim osobistym rozwojem.
Elżbieta Kownacka-Skwara Instytut Zdrowia i Rozwoju
Z przyjemnością chciałabym zarekomendować Panią Agnieszkę Ausfeld jako profesjonalnego i rzetelnego koordynatora projektów. W okresie od maja 2014 r. do października 2014 r. uczestniczyłam w certyfikowanym kursie „Noble Manhattan Coaching Practitioner Coach Diploma, współorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu i Szkołę Noble Manhattan Coaching. Projekt wymagał ze strony organizatorów wielu działań koordynacyjnych. Zaangażowanie Pani Agnieszki Ausfeld na każdym etapie projektu było dla mnie niezwykle pomocne.
Anna Maria Jaskólska Certyfikowany Coach (PCD) Noble Manhattan Coaching
Jako uczestnik kursu PCD NMC, który był realizowany w Zielonej Górze w dniach 19.05-07.09.2014 chciałbym na ręce Zarządu IRB wyrazić szczególne uznanie dla prowadzącej ww. kurs p. Agnieszki Marczak-Czajki. Pani trener dzięki swojej otwartości, uczciwości i sercu, które okazywała podczas spotkań sprawiła, iż uczestnictwo w ww. kursie było przyjemnością. Sam jestem trenerem i patrzenie na warsztat Agnieszki sprawiło mi ogromną przyjemność i radość. Kontakt z uczestnikami, profesjonalnie przygotowane warsztaty, dobre tempo, duża różnorodność, a przede wszystkim ciepło, które zachęcało do doskonalenia swoich umiejętności coachingowych.
Waldemar Kozłowski

Czym był dla mnie udział w kursie PCD Noble Manhattan Coaching? To czas od początku do końca poświęcony na praktyczne szlifowanie warsztatu pod okiem Mistrza Gerarda O’Donovan oraz doświadczonych Coachów Noble Manhattan Coaching. To możliwość uczenia się od najlepszych. To czas i przestrzeń do wymiany doświadczeń i odkrywania w sobie dojrzałego coacha. To szansa na wejście na wyższy poziom kompetencji coacha przez interakcję, obserwację oraz informację zwrotną od Coachów NMC. To zmierzenie się z krytyką narzędzi, pod którymi każdy coach podpisałby się bez wahania. To czas na szukanie, dociekanie, nazywanie oraz doprecyzowywanie własnych postaw, umiejętności oraz predyspozycji.

Wartością dodaną była perfekcyjnie zorganizowana przestrzeń do szlifowania warsztatu począwszy od miejsca gdzie odbywały się warsztaty, po sale szkoleniowe, wsparcie asystentów, jakość przygotowanych materiałów oraz obsługę. (…) Szczególne podziękowanie należą się osobom organizującym kurs Panu Markowi Woźniakowskiemu i Pani Karolinie Król.

Marzena Krzewińska Inspirujący Partner
(…) Pani Agnieszka Marczak-Czajka w okresie od 23.05.2014 do 29.10.2014 prowadziła indywidualne sesje mentorskie z moim udziałem. (…) Spotkania były prowadzone w sposób wspierający i adekwatny do moich potrzeb, a także w sposób budujący atmosferę bezpieczeństwa i rozwoju. Dużo wyniosłam z profesjonalnie udzielanych informacji zwrotnych, które skutecznie pobudzały mnie do refleksji i rozwoju warsztatu coacha. Mogłam też szczerze podzielić się własnymi niepokojami i niepowodzeniami, co skutkowało zwiększeniem umiejętności coachingowych i poczuciem pewności w działaniu.
Elżbieta Doroszuk Elmador Pracownia Psychologiczna
W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku miałem przyjemność uczestniczenia w kursie coachingu organizowanym przez Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma. Podczas całego procesu nauczania sztuki coachingu miałem możliwość nie tylko poznać narzędzia wspierające pracę coacha, ale przede wszystkim na własnej „skórze” zobaczyć, jak działa coaching. (…) Sposób prowadzenia warsztatu i charyzma prowadzącej sprzyjały nauce i refleksji. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność prowadzącej do dzielenia się praktycznymi wskazówkami. (…) Dla osób chcących poznać proces i schemat działania coachingu oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem polecam kursy organizowane przez Noble Manhattan Coaching.
Andrzej Mika Dąbrowa Górnicza
W okresie od marca do lipca 2014 miałam przyjemność brania udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, poziom zaawansowany Practitioner Coach Diploma. Celem projektu było zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie coachingu, a także uzyskanie międzynarodowej certyfikacji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, Residential, Masterclass, sesji mentorskich, teleklas. Wykładowcy, a w szczególności Pani Agnieszka Marczak Czajka, wspierali całą naszą grupę w procesie (będąc jego strażnikami), wykazując się ogromną życzliwością, zrozumieniem i wysoką wiedzą merytoryczną. W każdej chwili mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie. Program został zrealizowany z należytą starannością. Współpraca z IRB na każdym etapie przebiegała bardzo profesjonalnie.
Magdalena Masłowska Dąbrowa Górnicza
Szkola Coachingu Noble Manhattan i Instytutu Rozwoju Biznesu została wybrana do przeprowadzenia zamkniętego projektu Practitioner Coach Diploma (PCD) dla 18 pracowników Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku Pocztowego SA, w tym trenerów Banku. Zaproponowani przez Szkołę w ramach tego programu wykładowcy oraz grono osób wspierających proces wykazali się profesjonalną postawą i wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Projekt został przeprowadzony bez zastrzeżeń i z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Organizacji.
Jolanta Czajkowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Bank Pocztowy
Podczas szkolenia zostały omówione wszystkie zaplanowane w agendzie tematy. Wiele ćwiczeń praktycznych pozwoliło rozwinąć i utrwalić techniki efektywnych wystąpień publicznych. Wyjątkowo wysoko została oceniona praca Trenera – Pana Marcina Markowskiego. Nieocenione okazało się jego doświadczenie aktorskie. Skutecznie skupiał uwagę wszystkich uczestników przez cały czas trwania szkolenia.
Joanna Piwowarska-Łępa Zastępca Kierownika Sekcji Szkoleń Dział Sprzedaży Cyfrowy Polsat SA
Fantastyczny, fascynujący trening, wciągający od pierwszej do ostatniej minuty trwania. Gerard to jeden z najlepszych trenerów od jakich miałem przyjemność się uczyć. Ma charyzmę i niesamowite wręcz pokłady energii. Ma też ogromną wiedzę zarówno na temat klasycznie rozumianego coachingu jak i temat bardziej “odjechany”, jakim jeszcze do niedawna była dla mnie fizyka kwantowa. I mało kto potrafi w tak wciągający sposób opowiadać o tym, jak prawa świata kwantowego wpływają na nasz wewnętrzny świat. Przed szkoleniem słyszałem coś o fizyce kwantowej, ale nie zgłębiałem tematu. Gerard sprawił, że wiedzę na ten temat chłonę jak gąbka i wykorzystuję ją w codziennej praktyce do osiągania moich celów. To niesamowite szkolenie. Polecam coachom, którzy wzbogacą swoją mapę świata i odkryją kilka naprawdę mocnych narzędzi do pracy z klientami. Polecam też osobom nie zajmujących się profesjonalnie coachingiem, które poszukują skutecznych sposobów uzyskania zmiany we własnym życiu.
Rafał Rodak Coach i organizator rejsów coachingowych
Zaintrygował mnie tytuł seminarium – „Kwantowe Osiąganie Celów”. Co ma fizyka kwantowa do pracy coachingowej? A ponieważ prowadzącym był Gerard O’Donovan wiedziałam, że będzie to najwyższej jakości szkolenie. No i nie pomyliłam się. Zakończyłam udział w seminarium z efektem – WOW! Klarowne, logiczne prowadzenie, piękny język, mnóstwo przykładów naukowych, ciekawe ćwiczenia i wysoka energia prowadzącego. Ja już stosuję zadanie na 21 dni i obserwuję zmiany. Polecam serdecznie wszystkim.
Ewa Turek Coach
Kwantowe osiąganie celów było dokładnie tym, czego potrzebowałam, ogromną dawką energii, którą teraz muszę tylko odpowiednio ukierunkować. Już przed warsztatami miałam dużą wiedzę na temat osiągania celów, ale Gerard upewnił mnie, że tej wiedzy nie wystarczy mieć, ale należy ją wykorzystać. Te godziny spędzone na warsztacie były dźwignią, dzięki której wzrosło moje zaangażowanie, ambicja i wiara. A co za tym idzie, działanie. Właściwie to samo przebywanie z Gerardem ma działanie 'terapeutyczne', wystarczy wziąć kilka procent z jego niebywałej energii i można przenosić góry. Ja wzięłam. Wspaniałe doświadczenie.
Marta Żubrycka
Polecam każdemu, kto chce zwiększyć szansę na realizację swoich marzeń i celów do uczestnictwa w warsztacie „Kwantowe osiąganie celów”. Gerard O’Donovan pomaga pozbyć się ograniczających przekonań, rozszerza horyzonty, otwiera na nowe idee i metody pracy ze swoimi celami i pragnieniami. Pokazuje rolę emocji i entuzjazmu w realizacji celów. Dostarcza kompletnej, sprawdzonej metody pracy z sobą w realizacji celów, która gwarantuje sukces. Na pewno sprawdzę to metodę na sobie. Jestem mocno zmotywowana, za co Gerardowi serdecznie dziękuję.
Anna Szamreta
Polecam uczestnictwo w szkoleniu dla wszystkich poszukujących, mających szerokie horyzonty i chcących coś w życiu zmienić oraz przede wszystkim osiągnąć jakieś konkretne cele.
Uczestnik IK
Udział w szkoleniu dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych spełnił moje oczekiwania zarówno pod względem wysokiego poziomu merytorycznego większości zajęć, jak i ich organizacji. Mam nadzieję, że i w przyszłości formuła edycji programu będzie stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb i nowych trendów.
Krzysztof Mindykowski Frantschach Świecie S.A.
Z satysfakcją muszę stwierdzić, że dokonałem słusznego wyboru, decydując się na udział w Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych. To jedno z najbardziej kompetentnych i dostępnych źródeł wszechstronnej wiedzy. Udało mi się ją zdobyć dzięki skuteczności organizacyjnej i dydaktycznej, jaką zaprezentował Instytut Rozwoju Biznesu.
Zdzisław Bohun Piekary Śląskie
Uzyskanie licencji doradcy inwestycyjnego oznaczało dla mnie istotny awans zawodowy. Szkolenia prowadzone przez Instytut Rozwoju Biznesu z pewnością pomogły mi w przygotowaniach do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Niewątpliwą atrakcją kursu były zajęcia prowadzone przez prof. Marka Borunia, podczas których można było oprócz zdobycia wiedzy z zakresu finansów poznać świat Wall Street.
Błażej Bogdziewicz Doradca Inwestycyjny licencja nr 203 BZ WBK AIB Asset Management
Miałam możliwość uczestniczenia w Masterclass. Tego typu otwarte praktyki oceniam jako niezwykle pożyteczne. Gorąco polecam. Dlaczego? Wyciągnęłam wiele wniosków i uświadomiłam sobie potrzebę wzmacniania własnych mocnych stron. Mam też większą świadomość ogromu pracy przede mną. Powiem tak: CFC jest świetnie wymodelowanym kluczem do warsztatu bardziej świadomych, pogłębionych praktyk coachingowych. Jeśli więc macie możliwość skorzystania z Masterclass – zróbcie to.
Dorota Słoniewska Specjalista ds. szkoleń PLL LOT

Na chwilę obecną jestem po dwóch zajęciach Masterclass i bardzo się cieszę, że przede mną kolejne sześć! Zarówno podczas pierwszego warsztatu, jak i drugiego występowałem jako coach oraz jako obserwator – w sumie byłem uczestnikiem czterech sesji na każdych zajęciach. Po wykonanej przeze mnie sesji otrzymałem mnóstwo informacji zwrotnych na temat moich silnych stron oraz tych słabszych. Masterclass, to 100% praktyki i ogromna dawka niesamowicie cennych informacji, z której wyniosłem bardzo dużo nauki. Polecam!!!

Damian Rozmarynowski (Cert NMC), Dyrektor ds. Sprzedaży Eurovito
iałem okazję brać udział w pierwszej organizowanej w Polsce superwizji przez Noble Manhattan Coaching i polecam regularne korzystanie z superwizji wszystkim, którzy przechodzą proces szkoleniowy na coacha lub są początkującymi coachami. Jest to świetne uzupełnienie kursu. Chociaż osobiście zauważam korzyści również dla doświadczonych coachów. Udział w superwizjach może ich ustrzec przed rutyną, zbyt dużym samozadowoleniem czy wypaleniem zawodowym. Jest to świetny moment na wymianę własnych doświadczeń w środowisku osób zajmujących się coachingiem czy podzieleniem się własnymi obawami lub spostrzeżeniami.
Piotr Cypel (Dip NMC), dyplomowany coach Noble Manhattan