Szkolenia z obsługi klienta

Instytut Rozwoju Biznesu rozpoczął cykl szkoleń zamkniętych dla pracowników Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego z  zakresu obsługi klienta i dla grupy trenerów wewnętrznych w ramach większego projektu „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz kompetencji miękkich dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych”.

Łącznie w dwóch częściach projektu, realizowanych przez Instytut, jest zaplanowanych 11 jednodniowych szkoleń dla grup 15-osobowych. Projekt zakończy się w grudniu 2014 roku. Wszyscy uczestnicy będą objęci badaniem satysfakcji z wykorzystaniem „Ankiety indywidualnej oceny szkolenia”.

Projekt jest realizowany w ramach obowiązujących procedur w zakresie zamówień publicznych.

Powrót...