Szkolenia zamknięte z przywództwa w IBD Business School. Co nowego?

Jakie szkolenia otwarte realizujemy w różnych lokalizacjach w kraju, można zobaczyć tu. Nasza oferta programowa w tym zakresie jest znana i cieszy się popytem na rynku. W szczególności zaawansowane szkolenia menedżerskie. Równolegle prowadzimy także wiele projektów zamkniętych – szkoleniowych i doradczych, w tym szkolenia zamknięte z przywództwa. Wśród nich są zarówno krótsze przedsięwzięcia, jak i dłuższe, adresowane do dużej grupy uczestników.

szkolenia zamknięte z przywództwa

Szkolenia zamknięte z przywództwa

Wśród projektów realizowanych obecnie w formule zamkniętej na uwagę z pewnością zasługuje półroczny cykl szkoleń z przywództwa dla średniej kadry menedżerskiej dużej grupy kapitałowej. Liczba uczestników to kilkaset osób. Nie lada wyzwanie, także organizacyjne. Ale tak złożone projekty realizowaliśmy wielokrotnie. Doświadczenie zatem mamy, nie mówiąc o własnych salach  szkoleniowych w Serocku i Warszawie wygodnych i nowocześnie wyposażonych.

Celem projektu – najogólniej rzecz biorąc – jest doskonalenie kompetencji menedżerskich uczestników ze szczególnym akcentem na ich umiejętności przywódcze, które są niezbędne w budowaniu efektywnie działających zespołów.

Planowane rezultaty projektu

Zakłada się, że uczestnicy – menedżerowie średniego szczebla – nabędą kompetencje społeczne, które ułatwią im zarządzanie swoimi zespołami. W praktyczny sposób opanują narzędzia, które w codziennej pracy pozwolą im być nie tylko sprawnymi menedżerami, ale i autentycznymi liderami. Ponadto, nauczą się lepszej współpracy między działami, co w przypadku dużych firm jest niezwykle istotne.

W dzisiejszym biznesie najbardziej liczy się umiejętność firm do tworzenia i absorpcji innowacji, w tym tych zaawansowanych pod względem technologicznym. Ale nie tylko. Krytyczne jest także to, jak personel odnosi się do zmian, do konieczności nieustannego dokształcania się. Czy ma stworzone warunki do samodzielnego i twórczego podejścia do rozwiązywania zadań i problemów, jakie przynosi codzienność organizacyjna. W kontekście powyższego rola menedżerów-liderów rośnie, gdyż to oni zapewniają spójność działań całego przedsiębiorstwa. Z jednej strony, muszą być rzeczywistym oparciem dla członków swoich zespołów, np. poprzez szybkie podejmowanie decyzji i zapewnianie im niezbędnych zasobów i narzędzi. Z drugiej zaś, w swoich działaniach nieustannie muszą mieć na względzie cele nadrzędne firmy. Ta dwojaka rola nakłada na menedżerów średniego szczebla szczególną odpowiedzialność w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania podległych im zespołów.

Powrót...