Szkolenie Kreatywna Księgowość

Źródło: Gazeta Bankowa, 17.07.2006 r

18 września, Warszawa — szkolenie „ Kreatywna księgowość”. Cel: poszerzenie wiedzy z zakresu klasyfikacji i ujawniania środków trwałych, znaczenia rezerw w księgowości, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów. Uczestnicy poznają także zasady księgowania w grupie kapitałowej. Organizator: Instytut Rozwoju Biznesu. Prowadząca szkolenie: Grażyna Machula, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, dyrektor finansowy projektów w firmie konsultingowej BRE Corporate Finance (dawna Business Management & Finance S.A. — BMF), wykładowca rachunkowości finansowej.

Powrót...