Szkolenie z negocjacji biznesowych

Business Negotiation Program (BNP) to szkolenie z negocjacji, które w usystematyzowany sposób przygotowuje do prowadzenia całego procesu negocjacyjnego. Proces obejmuje wszystkie działania, począwszy od zdefiniowania celów negocjacji do wypracowania oczekiwanych przez strony wyników.

Zobacz najbliższy termin szkolenia z negocjacji

Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów umiejętności interpersonalnych. Wykłady mają zaś przede wszystkim za zadanie wprowadzenie do tematyki poszczególnych sesji szkolenia i określenie podstawowych zagadnień do analizy, przedyskutowania i zrozumienia. Z kolei praca uczestników w trakcie warsztatów jest skoncentrowana na praktycznym przyswojeniu głównych metod i technik negocjacyjnych.

szkolenie z negocjacji

Program szkolenia z negocjacji obejmuje następujące zagadnienia:

 • psychologia konfliktu,
 • zaawansowane narzędzia komunikacji,
 • strategie negocjacyjne, ich etapy,
 • techniki i taktyki negocjacyjne,
 • zasady prowadzenia negocjacji zespołowych i in.

Zobacz program i wypełnij formularz zgłoszenia

Oczywiście, w każdym procesie sprzedaży czy w rozmowach strategicznych z partnerami, w tym o charakterze inwestycyjnym, negocjacje to decydujący etap. W warunkach silnie konkurującego otoczenia nie wystarczają jednak podstawowe umiejętności negocjowania. Najbardziej, jak się wydaje, potrzebna jest wiedza o tym, jak dochodzić do porozumienia. Zależy nam bowiem na tym, by partner negocjacyjny chciał je z nami zawrzeć, nawet jeśli nie osiągnie wszystkich zakładanych celów. W skutecznych negocjacjach bardzo ważna jest umiejętność dochodzenia „do tak” przy wzajemnym poszanowaniu najważniejszych celów obu stron. Nie mniej istotna jest również, jak się wydaje, umiejętność rezygnacji z tych celów, które w najbliższym okresie będą drugorzędne.

Cele szkolenia

 • Zdobycie przez uczestników wiedzy i poznanie narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia negocjacji z klientem
 • Zrozumienie, na czym polega praktyczne zastosowanie modeli negocjacyjnych
 • Nabycie indywidualnych umiejętności w zakresie analizy sytuacji negocjacyjnej i podejmowania decyzji
 • Opanowanie warsztatu umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie metod podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach negocjacyjnych
 • Poprawa skuteczności w przedstawianiu stanowiska negocjacyjnego

Do udziału w szkoleniu z negocjacji Business Negotiation Program zapraszamy przede wszystkim menedżerów i pracowników działów sprzedaży, właścicieli firm. Polecamy je również osobom odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji z kontrahentami.

Aby wybrać szkolenie otwarte i wypełnić formularz zgłoszenia, zapraszamy na stronę z pełnym kalendarzem szkoleń otwartych

Szczegółowe informacje:

Dział Programów Otwartych
695 330 033, 695 119 911
szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Powrót...