Szkolenie online z przywództwa. High Performance Leadership

Szkolenie z przywództwa dla zaawansowanych – High Performance Leadership  (HPL) – jest adresowane do menedżerów z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem praktycznym. Polecane jest w szczególności tym osobom, które odpowiadają za pracę zespołową i chcą poprawić rezultaty swojej pracy.

szkolenie z przywództwa

Obraz lumix2004 z Pixabay

Szkolenie z przywództwa dla zaawansowanych – jakie kompetencje są rozwijane

Program szkolenia z przywództwa dla zaawansowanych kładzie akcent na takie kompetencje, jak: zarządzanie zespołem, komunikacja, motywowanie, rozwijanie pracowników, a także budowanie relacji, negocjacje, współpraca. Uczestnicy podczas zajęć uczą się tego, co w dzisiejszym biznesie jest najważniejsze, a więc otwartości na zmiany, nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów. Chodzi o to, aby pomagać podwładnym w odkrywaniu ich własnego potencjału, w samodzielnym odnajdywaniu najlepszych sposobów w realizacji zadań.

Diagnoza kompetencji

W trakcie zajęć wykorzystywane są narzędzia diagnozy poziomu określonych kompetencji u uczestników. I tak „Individual Competence Profile (ICP)”, jak wskazuje sama nazwa, pozwala przeprowadzić indywidualną diagnozę kompetencji. Na jej podstawie powstaje indywidualny raport dla każdego uczestnika. Służy ona także do opracowania indywidualnego planu rozwoju. Uczestnicy otrzymują także zestaw zadań (e-learning), który umożliwia im samodzielny rozwój kompetencji w miejscu pracy.

Metodyka szkolenia z przywództwa dla zaawansowanych

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Dominują na nich aktywne metody kształcenia, takie jak ćwiczenia, gry symulacyjne, testy, dyskusje, role play, a także feedback trenerski i partnerski.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie z przywództwa dla zaawansowanych – High Performance Leadership (HPL)  ma wyjątkową obsadę trenerską. Zajęcia prowadzą bowiem trenerzy z wieloletnim, często unikalnym doświadczeniem. Są oni cenieni przez uczestników zarówno za aktywny, wciągający sposób prowadzenia zajęć, ale i praktyczną wiedzę biznesową, którą się dzielą z uczestnikami. (więcej)

Certyfikacja szkolenia

Uczestnicy uzyskują certyfikaty IBD Business School i International Education Society. Certyfikat IES jest dodatkowo płatny. (więcej)

Zgłoszenia udziału i pełny opis programu szkolenia: High Performance Leadership 

Szczegółowe informacje – zapraszamy do kontaktu:

Dział Programów Otwartych
tel. 695 330 033, 695 119 911
szkoleniaotwarte@ibd.pl

Powrót...