Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Beata Bartoszewska

senior trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener.
Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania podmiotami gospodarczymi, budowy biznesplanów przedsięwzięć dla MSP, a także zarządzania zasobami ludzkimi – budowa zespołu, komunikacja, analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowuje projekty doradcze z wykorzystywania źródeł finansowania, w tym pomocowych, a także w zakresie procedur wnioskowania o zewnętrzne środki oraz procedur dotyczących zamówień publicznych.