Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Beata Pietrzykowska-Stachnik

senior konsultant/ senior trener

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku pracodawcy czy nowoczesnych narzędzi rekrutacji.

Od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach na stanowiskach Dyrektora HR/ Dyrektora Departamentu/ Biura. Pracowała dla takich organizacji, jak Business Power Systems, Kredyt Bank,  Warta  ( TUIR Warta i TUnŻ Warta), Bank Zachodni WBK.

Odpowiadała za tworzenie strategii  HR dla całych organizacji, jak i strategii działań poszczególnych obszarów HR.  Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami HR, m.in. tworzeniu strategii działań emloyer brandingowych, wdrażaniu systemów ocen opartych na kompetencjach,   budowaniu skutecznych procesów rekrutacyjnych uwzględniających zmiany na rynku pracy,  tworzeniu  i zarządzaniu projektami szkoleniowo-rozwojowymi pracowników, zarządzaniu badaniami zaangażowania pracowników,  budowaniu programów outplacementowych  czy przygotowaniu i koordynowaniu projektów AC/DC.  W swojej pracy odpowiadała za tworzenie i zarządzanie zespołami HR.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie,  m.in. z zakresu przywództwa, budowania zespołu, skutecznej rekrutacji, systemu ocen pracowników, zarządzania zmianą, komunikacji, negocjacji, EB. Prowadząc szkolenia odwołuje się do doświadczeń biznesowych i łączy to z wiedzą psychologiczną.  Najważniejszym celem każdego szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom szkolenia efektywniej i z większą satysfakcją realizować   zadania w ich miejscu pracy.

Specjalizacja doradcza: HR