Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

prof. Victor Marek Boruń

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem

wykładowca programu IBD Executive MBA

Profesor i dziekan Wydziału Finansów w Graduate School of Business Fordham University w Nowym Jorku. Po studiach w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) kontynuował naukę w USA, uzyskując stopień doktorski na cenionym New York University. Za wybitną dysertację doktorską został wyróżniony nagrodą Hermana E. Krossa (1984).

W uznaniu za wybitne zdolności dydaktyczne prof. Boruń był trzykrotnie wyróżniony prestiżową nagrodą Gladys i Henry’ego Crownsa (1987, 1988, 1989) dla najlepszego wykładowcy przygotowującego studentów do magisterium. Konsultant i autor programów rozwojowych dla korporacji, m.in. Manufacturers Hanover Trust, Swiss Bank Corporation, National Westminster Bank – USA, Citibank, Chemical Bank i Wall Street Training. Posiada także bogate doświadczenie zawodowe w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Czechach i na Węgrzech.
Z Instytutem Rozwoju Biznesu i Fundacją Centrum Prywatyzacji Victor M. Boruń współpracuje od 1990 roku. Był jednym z pierwszych profesorów amerykańskich, którzy odpowiedzieli na prośbę o pomoc w tworzeniu kwalifikacji dla rodzącego się wówczas rynku kapitałowego w Polsce. Opracowując według amerykańskich standardów programy szkoleniowe dla dyrektorów finansowych, doradców inwestycyjnych i maklerów, w sposób szczególny przyczynił się do powstania tych zawodów w naszym kraju.

Obecnie jest głównym wykładowcą Instytutu na szkoleniach: Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych oraz Zarządzanie finansami firmy. Wykłady prof. Victora Borunia to połączenie głębokiej, usystematyzowanej i nowoczesnej wiedzy z finansów z niezwykłymi umiejętnościami dydaktycznymi, które zjednują mu ogromną sympatię słuchaczy. Zapytany kiedyś: czemu zawdzięcza ich zainteresowanie swoimi wykładami i wysoką ocenę pracy dydaktycznej, powiedział: „Trzeba być dobrze przygotowanym, pokochać studentów w ciągu pierwszych kilku minut i chcieć im pomóc się uczyć