Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Anna Sołtys

trener

Magister socjologii kultury i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na wielu,  różnorodnych stanowiskach w polskich i międzynarodowych firmach – Próchnik S.A, Carli Gry, Hospitality Marketing Concept, Sonoco. Od wielu lat jest prezesem Fundacji Zaufania Społecznego – Publica Fides, specjalizującej się w realizacji projektów społecznych.

Współpracuje jako doradca, badacz, ewaluaotor z wieloma łódzkimi instytucjami – między innymi Instytutem Nowych Technologii, Łódzkim Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Posiada długoletni staż wykładowcy akademickiego.

Od wielu lat specjalizuje się w zarządzaniu kapitałem ludzkim  w organizacji, rozwojem kompetencji zawodowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zarządzaniem wiekiem i zarządzaniem różnorodnością.  Pracuje przy projektach badawczych i wdrożeniowych we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Inwemer. Od kilkunastu lat uczestniczy w realizacji projektów doradczo-szkoleniowych, również w środowisku międzynarodowym, które są dedykowane kadrze specjalistów i kadrze menedżerskiej.

Jest autorem licznych ekspertyz, raportów, programów szkoleniowych, jak również organizatorem konferencji naukowych poświęconych zarządzaniu różnorodnością.