Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Jarosław B. Wedler

Senior konsultant/ senior trener

Doktor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalność: rachunkowość i controlling. Obecnie Zastępca Dyrektora Regionu Północnego ds. finansowych (zarządzanie finansami inwestycji infrastrukturalnych) w Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Ceniony wykładowca z finansów, analizy finansowej, rachunkowości, księgowości i windykacji. W IBD Business School jest wykładowcą Akademii Finansów dla Menedżerów i na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kluczowe kompetencje zarządcze to: zarządzanie finansami, zmianami, personelem, projektami. Doktor Jarosław B. Wedler specjalizuje się również w nadzorowaniu rozliczeń środków UE, budżetowych, RPO, podatkowych oraz dotyczących złożonych projektów. Jest znawcą w zakresie stosowania przepisów podatkowych, FIDIC, PZP oraz prawa cywilnego i karnego.

Autor publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prelegent wielu konferencji poświęconych tematyce zarządzania, finansów czy rachunkowości. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie dostosowania kont księgowych do ewidencjonowania planowanych skutków zdarzeń gospodarczych.