Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Katarzyna Nizińska

senior konsultant/ senior trener/ coach

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystka rządu kanadyjskiego w programie MBA dla pracowników naukowych uniwersytetów Carleton w Ottawie, Concordia w Montrealu (Kanada) oraz IESE w Barcelonie. Pracowała w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem SGH, równolegle współpracując  z firmami szkoleniowymi.

Praktyk biznesu, trener, coach, mentor, team coach i wykładowca akademicki. Od 2000 roku – jako trener – współpracuje z IBD Business School i questus centrum akredytacyjnym The Chartered Institute of Marketing. Prowadzi zajęcia na MBA of Minot State University i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Jako coach i mentor wspiera w rozwoju osobistym i zawodowym liderów pochodzących ze wszystkich funkcji: sprzedaży, marketingu i operacji, finansów, IT. Jest członkiem ICF (International Coaching Federation) oraz certyfikowanym konsultantem narzędzi diagnozujących potencjał ludzki,  jak Saville Wave, Swift oraz Facet5, a także Teamscape – narzędzie do pracy z zespołami.

Jako trener specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwoju kompetencji menedżerskich – głównie z zakresu: budowania kariery, przywództwa, coachingu, umiejętności interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania zmianą i kulturą organizacyjną.

Od 1997 roku przeprowadziła ponad  25.000 godzin szkoleniowych dla klientów w Polsce i Europie oraz od 2012 roku – ponad 300 godzin coachingu dla klientów indywidualnych, korporacyjnych (menedżerów średniego i wyższego szczebla).