Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Marta Gabalewicz

coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka wydziałów biznesowych: Lund University w Szwecji oraz Copenhagen Business School w Danii. Jest akredytowanym trenerem i mentorem Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC. Dodatkowo ukończyła w NMC szkolenie Coaching Master Class with Supervision i posiada uprawnienia do prowadzenia superwizji coachingowych w ramach NMC. Marta jest absolwentką kilku renomowanych szkół coachingu: akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF): Corporate Coach U z USA oraz Ericsson College z Vancouver. Ukończyła również trzyletnie szkolenie z psychologii poznawczo-behawioralnej organizowane pod patronatem Oxford Cognitive Therapy Centre.

Doświadczenie zawodowe, z którego czerpie w pracy coachingowej to kilka lat pracy w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej Ernst & Young, doświadczenie w pracy psychologicznej oraz w prowadzeniu własnej firmy. Współpracując ściśle z dyrektorami i menedżerami firmy Ernst & Young realizowała projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym liczne projekty szkoleniowe i projekty z zakresu rozwoju karier menedżerskich. Współpracowała z firmą coachingowo-doradczą Corporate Coach U Poland w zakresie tworzenia i wdrażania strategii marketingowej, budowania relacji z klientami i tworzeniu rozwiązań HR–owych odpowiadającym potrzebom rozwojowym i strategiom biznesowym Klienta.

Prowadzi coaching rozwoju osobistego oraz coachingi menedżerskie w takich obszarach jak: rozwijanie umiejętności menedżerskich, komunikacja i budowanie dobrych relacji, świadomego rozwijania ścieżki zawodowej i budowania równowagi życiowej. Posiada doświadczenie pracy z klientami z różnych branż: doradczej, finansowej, ubezpieczeniowej, medialnej, telekomunikacyjnej. Klienci cenią ją za determinację w uczeniu szacunku do siebie i wiary w swój potencjał oraz brania odpowiedzialności za własny rozwój i budowanie wewnętrznej spójności.

W pracy trenerskiej specjalizuje się szkoleniach z zakresu zarządzania ludźmi, efektywnej komunikacji i budowaniu relacji. Jest certyfikowanym trenerem Coaching Clinic®, międzynarodowego szkolenia dla przywódców i liderów w zakresie wykorzystania umiejętności coachingowych w biznesie. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych w SWPS i Politechnice Warszawskiej.

Pracuje w języku polskim, angielskim i rosyjskim.