Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Jakub Rudowski

senior konsultant/ senior trener

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył wiele zagranicznych kursów i szkoleń menedżerskich, w tym dla trenerów biznesu (m.in. w Londynie, Brukseli, USA i Genewie).

Profesjonalny trener osobistych i zespołowych umiejętności zarządzania, sprzedaży, marketingu, komunikacji korporacyjnej i interpersonalnej oraz ewaluacji i oceny behawioralnej kompetencji zawodowych. Doświadczony konsultant i trener strategii i taktyk negocjacyjnych (win-win/NTY). Business Competencies / Performance Coach z ponad 20-letnią praktyką korporacyjną i rynkową.

Wieloletni praktyk w zarządzaniu i wspieraniu rozwoju zespołów trenerów, Unit/Area/Product Managerów oraz wysokospecjalistycznych struktur, ról i zadań sprzedażowych (SR/KAM). Projektant i zarządzający wdrożeniem licznych systemowych procesów doskonalenia kompetencji oraz HR Performance/ Learning Management.

Rekruter i asesor w wielu – w tym autorskich – procesach AC/DC dla ról menedżerskich i sprzedażowych. Autor licznych programów, narzędzi i materiałów edukacyjnych doskonalenia wiedzy i umiejętności marketingowo-sprzedażowych w zakresie produktów specjalistycznych segmentu farmaceutycznego i ochrony zdrowia.

Główne kompetencje doradcze i szkoleniowe to m.in.: rekrutacja i selekcja pracowników, diagnoza kompetencji pracowniczych, analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie i rozwój kompetencji pracowników, szkolenia, warsztaty dla kadry menedżerskiej i pracowników, a także coaching, mentoring; badanie i zmiana kultury organizacyjnej, budowa modeli kompetencyjnych, Assessment i Development Center, strategia zarządzania zasobami ludzkimi, systemy ocen okresowych, analiza strategiczna i operacyjna, zarządzanie wdrożeniem standardów korporacyjnych/globalnych w lokalnym otoczeniu społeczno-kulturowym, Key Account Management; zarządzanie zespołami ludzkimi, motywacyjne zarządzanie efektywnością wdrożenia standardów pracy.

Specjalizacja doradcza: zarządzanie, HR