Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

Jakub Świniarski

coach/ facylitator

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Ekonomiką Przedsiębiorstw, studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” na SGH; jest w trakcie studiów doktoranckich z zarządzania na tej uczelni, ma także dyplom ACCA.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami i projektami, w tym 8 lat na poziomie zarządów instytucji finansowych. Jest menedżerem, mentorem i coachem. Jego główne umiejętności  i  kompetencje to: budowa i wdrażanie strategii działania organizacji, w oparciu o misję i wartości, przygotowanie strategii operacyjnych w obszarach marketingu produktów i usług, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług/ segmentów klientów, implementacja systemów zarządzania pozwalających na pomiar i poprawę efektywności. Ponadto specjalizuje się w zakresie:

  • budowy i rozwoju kompetencji menedżerów i pracowników,
  • opracowywania i wdrażania systemów premiowych wspierających realizację celów,
  • optymalizacji procesów sprzedażowych, rozliczeniowych i obsługowych,
  • prowadzenia i koordynowania projektów informatycznych (front end/ back end),
  • prowadzenia szkoleń, warsztatów, prezentacji dla menedżerów i pracowników.

Wśród najważniejszych zrealizowanych projektów są m.in. takie, jak: opracowanie i wdrożenie strategii firm ubezpieczeniowych,  strategii marketingowo-produktowych oraz IT, Balance Score Card i systemu zarządzania przez cele; implementacja systemu transakcyjnego TIA; uruchomienie portali sprzedażowych – Portal Agenta i Portal Klienta (front end); reorganizacja procesu obsługi kluczowych klientów; uruchomienie narzędzi do budowy systemu informacji zarządczej (BI); implementacja wytycznych i rekomendacji KNF.