Wykładowcy, konsultanci i trenerzy IBD

dr Katarzyna Dziewanowska

wykładowca/ trener

Adiunkt, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w 2008 roku obroniła prace doktorską na temat lojalności konsumentów na rynku telefonii komórkowej.

Od tego czasu pracuje na WZ UW i prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z różnych obszarów zachowań konsumenckich i marketingu, w tym relacyjnego, usługowego, instytucjonalnego i międzynarodowego. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, analizy studium przypadku i projekty. Promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich.

Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Uczestniczka grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizatorka pomniejszych licznych projektów badawczych z obszaru zadowolenia i lojalności klientów, doświadczeń konsumentów oraz współtworzenia wartości. W efekcie tych działań opublikowane zostały trzy pozycje książkowe oraz liczne artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, których jest autorką i współautorką.

W wolnych chwilach uprawia bieganie i jazdę konną, oddaje się sensacyjnej lekturze, robi zdjęcia oraz planuje kolejne podróże.

Specjalizacja doradcza: marketing, sprzedaż