Uniwersytet SWPS partnerem IBD Business School w programach Executive MBA i MBA

Na początku maja 2017 roku IBD Business School podpisała z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym dwie umowy o wspólnym prowadzeniu dwóch programów: Executive MBA i MBA.

Koncepcje programów, zarówno jeśli chodzi o treści dydaktyczne, jak i metodykę kształcenia, zostały opracowane przez IBD Business School. Po pomyślnej weryfikacji i uzupełnieniu o dziedziny wiedzy zaproponowane przez Uczelnię, Rada Wydziału kierunku Zarządzanie Uniwersytetu SWPS zatwierdziła oba programy jako studia podyplomowe. Nauka na Executive MBA odbywa się w języku angielskim, a na MBA – w języku polskim.

Nasza wspólna siła i przewaga konkurencyjna na rynku MBA w Polsce polega na tym, że obie instytucje znakomicie się uzupełniają w tych obu projektach – mówi prof. Jan Nowak, Dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Wnoszą bowiem do programów swoje wyjątkowe doświadczenie i kompetencje: IBD szczyci się wieloletnią praktyką w kształceniu menedżerów i doskonale rozumie ich potrzeby rozwojowe, a Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które ma wybitne osiągnięcia badawcze i cieszy się uznaniem w środowisku akademickim. Od lat prowadzi studia podyplomowe na wielu kierunkach; programy MBA zyskują dodatkową unikalną wartość dzięki m.in. wyjątkowym kompetencjom Uniwersytetu SWPS w dziedzinie psychologii społecznej.

W ten sposób kompleksowa oferta edukacyjna IBD Business School na poziomie MBA to obecnie trzy nowoczesne programy:  Executive MBA i  MBA, prowadzone wspólnie z Uniwersytetem SWPS, oraz International MBA, realizowany we współpracy z Buckinghamshire New University.

Nasze programy adresujemy do ambitnych specjalistów i menedżerów, zamierzających budować swoją karierę w zarządzaniu zarówno w kraju, jak i międzynarodowym środowisku.  Cechą wspólną wszystkich trzech propozycji jest,  z jednej strony, kadra wykładowców z międzynarodowym, często unikalnym, doświadczeniem i praktyką w biznesie, a z drugiej – nowatorskie podejście do zakresu i metodyki kształcenia. Kładziemy bowiem szczególny nacisk nie tylko na praktyczność i przydatność przekazywanej wiedzy, nie tylko pokazujemy, jakiego typu zarządzanie jest dziś w świecie najbardziej pożądane, ale i proces dydaktyczny organizujemy tak, aby słuchacze mogli w dogodny dla siebie sposób łączyć pracę zawodową i naukę, w pełni korzystając z powszechnie dostępnych dziś cyfrowych technologii zdalnego kształcenia.

Zobacz więcej na temat poszczególnych programów MBA, terminów, prowadzących i zasad rekrutacji: Studia MBA

IBD Business School organizuje także comiesięczne indywidualne spotkania z kandydatami do programów: Executive MBA, International MBA i MBA. Najbliższe odbędzie się 24 maja 2017 r. w Sienna Training Centre, przy ul. Siennej 73 w Warszawie.

Powrót...