VIII Spotkanie Eksperckie. Coaching – choć kosztowny, to coraz bardziej konieczny

Czym jest, jak jest postrzegany przez pracodawców i menedżerów działów HR, jak jest oceniany jako narzędzie rozwoju – to główne problemy, wokół których toczyła się dyskusja podczas VIII Spotkania Eksperckiego. Odbyło się ono w Centrum Konferencyjnym Instytutu, 24 września 2010 roku.

Od lewej: Włodzimierz K. Buśkiewicz, Prezes Instytutu Rozwoju Biznesu, moderator spotkania; dr Victor Wekselberg, Dyrektor Działu Doradztwa Organizacyjnego w Instytucie; Małgorzata Marczewska, Prezes Izby Coachingu; Zofia Sanejko, Wiceprezes Universal McCann; Aureliusz Leżeński, Dyrektor Działu Coachingu Menedżerskiego w Instytucie.

Podstawą dyskusji była analiza wyników badania ankietowego, które było przeprowadzone za pomocą internetu od czerwca do sierpnia. Spotkanie zgromadziło blisko 40 osób – przedstawicieli wyższej kadry zarządczej i menedżerów działów HR, a wśród panelistów – doświadczonych i cenionych na rynku coachów, konsultantów i praktyków biznesu.

Od lewej: dr Olaf Żylicz, Wiceprezes ds. naukowych Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem prowadzi panel dyskusyjny „Jak efektywnie wykorzystywać coaching w różnych typach organizacji.

Jakie są wnioski z badania? Uzyskane wyniki potwierdziły rzecz najważniejszą, a mianowicie, że coraz bardziej jest potrzebna dyskusja na temat różnego rozumienia przedmiotu działań coachingowych i wynikającego stąd braku jednoznaczności w definiowaniu coachingu w zależności od jego celów i odbiorców. A kwestie definicyjne, jak w przypadku każdego nowego zjawiska (bo coaching w Polsce nie jest jeszcze zbyt powszechnie stosowany, jak pokazuje raport z badania z różnych powodów), zawsze są interesujące – i dla teoretyków, i dla praktyków, a najbardziej tych, którzy decydują o wydatkowaniu niemałych firmowych pieniędzy. W szczególności dyskutanci zwrócili uwagę na zależność między kulturą organizacyjną a wartością coachingu jako narzędzia rozwojowego: im jest wyższa, tym jest ono przydatniejsze, częściej wykorzystywane i daje wymierniejsze efekty. Inna istotna kwestia to kwalifikacje coachów. Najbardziej poszukiwani są nie ci z certyfikatami, choć i one mają swoje znaczenie, ale doświadczeni, z referencjami i pracujący na dobrej i sprawdzonej metodologii.

Uczestnicy spotkania.

Powrót...