Warsztaty coachingowe dla kadry Banku Pocztowego

Szkoła Coachingu Noble Manhattan i Instytutu Rozwoju Biznesu została wybrana przez Bank Pocztowy do przeprowadzenia zamkniętego projektu Practitioner Coach Diploma® (PCD®) dla swoich 18 pracowników.

Proces szkoleniowy w ramach tego programu został uzupełniony o 8 dodatkowych dni coachingowych – warsztatów mistrzowskich z superwizją. Projekt ma za zadanie zbudowanie wysokich kompetencji coachingowych u osób z działu HR, współdziałających z innymi pracownikami Banku Pocztowego i rozpocząć proces wdrażania w organizacji kultury zarządzania przez coaching, opartej na wartościach korporacyjnych, jako uzupełnienie klasycznych form kierowania personelem.

Więcej o programie…

Powrót...