Wiarygodność kontrahenta. Nowe szkolenie dla menedżerów

Przedsiębiorca, przed zawarciem każdej transakcji, powinien sprawdzić rzetelność kontrahenta, w szczególności nowego. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpiecznej działalności organizacji. Menedżer, podejmujący decyzję o zawarciu kontraktu, przede wszystkim musi gruntownie przeanalizować możliwe ryzyko np. opóźnienia płatności, otrzymania tylko jej części czy w ogóle odmowy zapłaty. Jeśli planowany kontrakt jest stosunkowo duży i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania sporych nakładów, wówczas takie ryzyko może mocno zdestabilizować jego sytuację. Wiarygodność kontrahenta w takim przypadku musi być dogłębnie sprawdzona.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Wiarygodność kontrahenta – czy można zaufać jego finansom

Szkolenie „Wiarygodność finansowa kontrahentów” głównie adresujemy do tych menedżerów, którzy odpowiadają za pozyskiwanie nowych klientów i zawieranie kontraktów. Decyzje związane z nowymi umowami handlowymi trzeba przemyśleć w każdym punkcie. Menedżer musi umieć przeprowadzić szczegółową analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Wiarygodność kontrahenta - szkolenie dla menedżerówCelem naszego szkolenia jest przekonanie uczestników o znaczeniu systemu weryfikacji klientów w obrocie biznesowym i o bezwzględnej  potrzebie znajomości tego systemu i jego stosowania. Uczymy, jak czytać, rozumieć i interpretować informacje, które zawierają  sprawozdania finansowe. Zapoznajemy uczestników szkolenia z najważniejszymi metodami i narzędziami, które służą do oceny wiarygodności kontrahenta. Zaznajamiamy ich także z różnymi strategiami finansowania w ramach kredytu kupieckiego.

dr Krzysztof Świeszczak

Wiedza, jaką uczestnicy wyniosą ze szkolenia, ułatwi przede wszystkim optymalizację samego procesu zawierania umów i kontraktowania partnerów biznesowych. A poprawnie skonstruowane umowy to większe bezpieczeństwo dotyczące wystąpienia możliwego ryzyka transakcyjnego. Rozpoznana wiarygodność kontrahenta to także lepsze planowanie przepływów pieniężnych na podstawie wcześniejszego doświadczenia firmy.

Menedżerowie, którzy ukończą szkolenie „Wiarygodność finansowa kontrahentów”, będę lepiej rozumieli terminologię i informacje finansowe. Będą umieli przewidzieć  wpływ swoich decyzji zarówno na sprawność funkcjonowania organizacji, jak i jej kondycję finansową. Poprawi się ich komunikacja i argumentacja z innymi działami, w tym produkcji i sprzedaży.

Ważne: Szkolenie „Wiarygodność finansowa kontrahentów” stanowi jedną z pięciu dwudniowych sesji Akademii Finansów dla Menedżerów. Zapraszamy do zgłoszeń online.

Zobacz także pełną ofertę szkoleniową IBD Business School

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...