Wspólny cel. Testy psychologiczne w perspektywie naukowców i praktyków

Jakie są potrzeby biznesu związane z wykorzystywaniem testów? Jakie możliwości w zakresie opracowywania testów mają naukowcy? W jakim kierunku powinni podążać wydawcy testów.

To tylko kilka z wielu pytań, na które padła odpowiedź podczas konferencji „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, organizowanej wspólnie przez Instytut Rozwoju Biznesu, Pracownię Testów Psychologicznych oraz Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Autorki: dr Diana Malinowska, Katarzyna Sobieraj

 

Źródło: „Personel i Zarządzanie”, nr 6/2011

Przeczytaj artykuł: Wspólny_cel

Powrót...