Wybieramy najlepszych, czyli nauka przez praktykę IX polska edycja Global Management Challenge 2008 – Euromanager

Instytut Rozwoju Biznesu w pierwszym kwartale 2008 roku przeprowadził dobór zespołów na podstawie badania psychologicznego, które zgłosiły się w Grupie Telekomunikacja Polska do największego na świecie konkursu na zarządzanie wirtualnym przedsiębiorstwem.

Z wybranych 20 zespołów 10 awansowało do drugiego etapu, zajmując pierwsze lub drugie miejsce w grupie. Z pierwszych 7 zespołów w przygotowanym rankingu 6 awansowało do następnego etapu, w tym jeden zajął trzecie miejsce.

Pierwszy etap tej edycji konkursu potwierdził efektywność procesu doboru zespołów uczestników spośród pracowników TP, którą przeprowadził Instytut Rozwoju Biznesu pod kierunkiem dra Victora Wekselberga. Następne etapy konkursu dostarczą dodatkowych informacji weryfikujących zastosowaną metodologię doboru zespołów z wykorzystaniem testów psychologicznych.

Telekomunikacja Polska jest jednym ze sponsorów przedsięwzięcia od ub. roku. Była gospodarzem krajowego finału w 2007 r. W IX edycji wystawia najliczniejszą drużynę – 20 zespołów firmowych i dodatkowo patronuje 5 zespołom studenckim.

Po pierwszym etapie Euromanagera 2008, pięciu cyklach decyzyjnych, a wirtualnych ponad dwóch latach, do dalszej rywalizacji wybrano najlepiej zarządzające zespoły. Do drugiego etapu zakwalifikowano 128 zespołów spośród 371 startujących. Najliczniej będą reprezentowane: Bank Millennium i Telekomunikacja Polska.

Global Management Challenge to międzynarodowa gra symulacyjna, uznawana za jedno z ciekawszych narzędzi szkoleniowych, w której biorą udział zespoły menedżerów i studentów. Polega na wirtualnym zarządzaniu firmą w symulowanych warunkach gospodarki wolnorynkowej i dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania współczesnej organizacji. „Jej celem jest osiągnięcie przez poszczególne zespoły jak największej wartości wirtualnej firmy przez skuteczne zarządzanie finansami, marketingiem i personelem. Rywalizacja umożliwia uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczenia zdobytych w odmiennych kulturowo modelach biznesu (K. Polak, „Personel i Zarządzanie”, nr 1/2008).” Udział w konkursie jest także doskonałą promocją uczestniczących osób i firm. Jego ideą przewodnią jest hasło „Nauka przez praktykę”.

Dotychczas w grach wzięło udział już ponad 400.000 osób na całym świecie. Co roku w uczestniczących państwach odbywają się równolegle krajowe edycje. Zwycięska drużyna reprezentuje swój kraj w światowym finale. Międzynarodowe rozgrywki to najważniejsze wydarzenie każdej edycji. Z roku na rok w konkursie uczestniczy coraz większa liczba drużyn, firm oraz uczelni W polskich edycjach 2000-2007 wzięło udział 8.500 osób. Do tej pory uczestnicy spotykali się m. in. w Lizbonie, Paryżu, Makao, Maderze. Edycja 2005 roku zakończyła się światowym finałem w Warszawie w maju 2006 roku. Zespół GRoM, sponsorowany przez firmę Microsoft, zajął drugie miejsce. Taki sam sukces odnieśli Polacy w kolejnej edycji – drużyna SIGMA, sponsorowana przez Bank Millennium, ustąpiła tylko Czechom. W IX edycji GMC Poland bierze udział rekordowa liczba 371 zespołów i ponad 70 firm, co oznacza, że łączna liczba uczestników przekroczy 10.000.

Drugi etap konkursu rozpocznie się 1 września 2008 roku. Zespoły zostaną podzielone na 16 grup, po 8 drużyn. Półfinały odbędą się 20 listopada, a dzień później – krajowy finał. Gospodarzem tegorocznej uroczystości będzie MARS Polska. Zwycięzca edycji będzie reprezentował nasz kraj w światowym finale, który odbędzie się w Lizbonie w kwietniu 2009 roku.

Więcej informacji…

Powrót...