Z certyfikatem po awans

Anna Leder

Źródło: Puls Biznesu 21.05.2004
Praca w Europie Zachodniej lub USA – dlaczego nie! Warto jednak mieć potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, np. certyfikat wydany przez prestiżową instytucję w rodzaju Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Marketing (CIM) czy The London Chamber of Commerce and Industry (LCCI).

Księgowość i bankowość

Dyplom wydawany przez brytyjskie ACCA zaświadcza o nabyciu pogłębionej wiedzy o finansach i rachunkowości, a także umiejętności z organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Wędzą ta przydatna jest głównie księgowym i audytorom. Zdobycie kwalifikacji ACCA wymaga zdania 14 egzaminów, a średni czas ich uzyskania to 2 lata. Minimalny koszt: prawie 900 GBP – tyle trzeba zapłacić za egzaminy, rejestrację i członkostwo. Opłaty pobiera ACCA. Do tego doliczyć trzeba należność za kursy przygotowawcze. Na rynku polskim organizują je Ernst & Young Academy of Business i BPP Professional Education. ACCA wydaje też od niedawna dyplom – Diploma in International Financial Reporting – potwierdzający profesjonalną biegłość w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Można go uzyskać np. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Osoby zainteresowane zdobyciem takiej wiedzy mogą też ubiegać się o certyfikat wydawany przez Londyńską LCCI. Ernst & Young Academy of Business i BPP Professional Education organizują także kursy przygotowujące do nabycia kwalifikacji potwierdzonych dyplomem Chartered Financial Analyst (CFA). Specjalizacja: doradztwo inwestycyjne i finansowe, bankowość, zarządzanie instrumentami pochodnymi oraz inwestycjami finansowymi. Średni czas nauki – 3 lata. Dyplom kosztuje od 500 do 1000 USD za egzamin (na każdym z trzech poziomów), plus ewentualnie dodatkowo opłata za kurs przygotowujący.

CIM i CIMA

The Chartered Institute of Marketing (CIM) to brytyjska instytucja szkoleniowo-konsultingowa, specjalizująca się w marketingu. Udokumentowaniem wiedzy i kwalifikacji marketingowych w praktyce rynkowej są Certificate in Marketing, Advanced Certificate in Make-ting oraz Diploma in Marketing. Instytut Rozwoju Biznesu od 5 lat prowadzi programy przygotowujące do uzyskania tych certyfikatów.

– Certyfikowany marketer dysponuje wiedzą nie tylko z marketingu. Współczesny specjalista musi być jednocześnie negocjatorem, finansistą i potrafić wykorzystać narzędzia zaawansowanych technologii – mówi Robert Kozielski, dyrektor programowy Instytutu Rozwoju Biznesu.

Średni czas uzyskania dyplomu: 12-16 miesięcy. Koszt – 10,5 tys. zł. Program CEMA (The Charted Institiut of Management Accountants) stworzono z myślą o osobach decydujących o strategii firmy, planowaniu i kontroli finansowej. Cieszy się popularnością szczególnie wśród konsultantów, dyrektorów i doradców finansowych. Studia trwają 2-3 lata. Studenci muszą w tym czasie zdać 17 egzaminów. Jeśli korzystają z oferty BPP Professional Education – po angielsku.

– Studenci mogą zawsze wybrać lokalną wersję podatków i prawa – mówi Renata Bielecka, menedżer ds. obsługi klienta w BPP Professional Education. Egzaminy z polskiego prawa i podatków organizuje CIMA przy współpracy z Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce i jedynie te zdaje się w rodzimym języku.

– Certyfikat CIMA z rachunkowości zarządczej jest na Zachodzie wskazywany jako „konkurencja” dla studiów MBA. Zarządzanie finansami jest tu przedmiotem głębszego studium niż na kursach MBA – zapewnia Renata Bielecka

Podyplomowe

Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe to nie jedyny sposób na podniesienie swej wartości na rynku pracy. Zawsze pozostają też studia podyplomowe – na wyższej uczelni lub w firmie szkoleniowej. Na przykład Executive Study in Finance (ESF) to program stworzony przez Ernst & Young Academy of Business i SGH.

– Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy z doświadczeniem krajowym i zagranicznym oraz praktycy, na co dzień zajmujący się biznesem. Cel – zdobycie umiejętności menedżerskich związanych z zarządzaniem: planowanie, analiza, podejmowanie decyzji, kontrola – mówi Magdalena Oleksiuk, menedżer ds. rozwoju w Ernst & Young Academy of Business. Różnica miedzy ESF a tradycyjnymi studiami podyplomowymi? Dyplom magisterski to za mało. Podjąć te studia mogą osoby, które ukończyły 27 lat i mają przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe. Nauka trwa 18 miesięcy, a cena to blisko 8 tys. EUR. Inną ofertę ma Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Executive Master in Finance (EMiF) są rocznymi studiami przeznaczonymi dla osób, które mogą się pochwalić minimum trzyletnim stażem pracy.

– Program jest adresowany do kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za finanse i księgowość przedsiębiorstw. Od kandydatów wymagamy doświadczeń w rachunkowości i finansach. EMiF daje tytuł specjalisty zarządzania finansami przedsiębiorstw – mówi Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu PW. Cena kursu – 9,8 tys. EUR.

 

OPINIA

To jednak nie to samo

SZCZEPAN FIGIEL dyrektor Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej przy UWM w Olsztynie.

Zaletą studiów MBA jest ich ogólny, a nie wąski, specjalistyczny charakter. Ideą tego typu studiów nie jest nauczanie w jednym obszarze. MBA kształci w sposób zintegrowany w dziedzinie księgowości, finansów, marketingu i sprzedaży, zarządzania firmą i systemami informacji, prawa oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Rynek edukacyjny oferuje szerokie spektrum szkoleń i kursów menedżerskich, lecz studia MBA są jednak postrzegane jako istotny wyróżnik osób na stanowiskach zarządczych. Nie można zatem mówić, że te inne sposoby zdobywania wiedzy są konkurencją dla studiów typu MBA.

 

Powrót...