Zapraszamy na Practitioner Coach Diploma

Coach Diploma – kwalifikacje dla wymagających coachów

Coach Diploma – zaawansowane kwalifikacje coachingowe, potwierdzone międzynarodowymi certyfikacjami: Noble Manhattan Coaching*, Institute of Leadership & Management oraz International Authority for Professional of Coaching & Mentoring.

Kurs coachingu – Practitioner Coach Diploma (PCD) – jest adresowany do tych osób, które zamierzają pracować w charakterze coacha – zarówno w organizacjach, jak i prowadząc własną działalność gospodarczą. W szczególności zapraszamy:

 • osoby zainteresowane coachingiem indywidualnym,
 • osoby zainteresowane coachingiem korporacyjnym,
 • trenerów, psychologów, menedżerów,
 • studentów ostatnich lat studiów.

Coach Diploma

Co zyskuje przyszły coach diploma, uczestnicząc w kursie PCD?

 • Nabywa usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę i umiejętności z coachingu
 • Uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez coachów cenionych w międzynarodowym środowisku
 • Otrzymuje dyplom ukończenia kursu Practitioner Coach Diploma z międzynarodową certyfikacją trzech znanych organizacji coachingowych
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacja książkowa, e-learning zastał tak przygotowany, aby był pomocny podczas samodzielnej praktyki coachingowej
 • Korzysta z zasobów platformy dla studentów NMCMA z licznymi artykułami, nagraniami w języku angielskim

Coach Diploma potrafi:

 • Rozmawiać i przede wszystkim słuchać
 • Zadawać pytania tak, aby między nim a rozmówcą był dialog
 • Interpretować i stosować model TGROW
 • Budować porozumienie, pokazywać znaczenie przekonań i wartości
 • Wyznaczać cele w taki sposób, aby przestrzegać podstawowe zasady etyczne i nie przekraczać barier w relacjach z osobą coachowaną
 • Krytycznie analizować różne studia przypadków, a wyciągnięte wnioski z rozmysłem stosować we własnej praktyce

Zobacz ofertę Szkoły Coachingu IBD-NMC

Kursy z coachingu IBD Business School prowadzi w wielu miastach w Polsce – Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, a także jako edycje międzynarodowe. Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymują kompletny zestaw materiałów szkoleniowych. Są one nie tylko podstawą pracy uczestnika z przypisanym coachem czy mentorem, ale i są pomocne w późniejszej działalności zawodowej.

Zachęcamy także do uważnego zapoznania się z naszym pełnym kalendarzem szkoleń otwartych i zaplanowania swojego rozwoju zawodowego.

Kontakt: szkoleniaotwarte@ibd.pl, tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

——————————————————————————-

 

*Gerard O’Donovan (nz.) – założyciel i prezes międzynarodowej szkoły coachingu – Noble Manhattan Coaching, jedynej szkoły dla coachów w Wielkiej Brytanii z akredytacją na poziomie A+ od International Institute of Coaching (IIC). Z wykształcenia filozof i psycholog biznesu. Czołowy europejski mówca oraz Life i Executive Coach.

Według Gerarda O’Donovana coaching jest „(…) pomocą w poznaniu siebie, swoich ideałów, w osiąganiu celów. Dialogiem między osobą coachowaną a coachem o tym, co najważniejsze w pracy i życiu prywatnym. Uczeniem się poprzez słuchanie, rozważanie, zadawanie pytań, uzyskiwanie informacji”  >>

 

 

 

 

Powrót...