Żegnamy Krzysztofa A. Lisa (1949-2005)

Źródło: Gazeta Bankowa, dn. 07.02.2005 r.

 

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego w wypadku samochodowym niedaleko Warszawy zginął Krzysztof A. Lis, członek rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych i PKN Orlen, przewodniczący Komitetu ds. Corporate Governance, twórca i prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Instytutu Rozwoju Biznesu.

Miał niecałe 56 lat. Był doktorem nauk ekonomicznych, studiował na Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez dwanaście lat pracował naukowo.

Był jednym z twórców polskiego rynku kapitałowego. Pod koniec lat 80. zajmował się tworzeniem modelu Giełdy Papierów Wartościowych, na początku lat 90. został pełnomocnikiem rządu ds. przekształceń własnościowych, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. To właśnie On przygotował sprzedaż akcji spółek tzw. pierwszej piątki.

W latach 1991-98 pracował za granicą jako ekspert międzynarodowych organizacji: Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Był doradcą ds. prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi. W wywiadzie udzielonym Gazecie Bankowej (nr 35/2000) mówił: Doradzałem kilku rządom w różnych krajach w sprawach prywatyzacji i wiem, jak to robili inni, dlatego z całym przekonaniem twierdzę, że standard polskiej prywatyzacji był zawsze najwyższy. Najważniejszą rzeczą jest pilnowanie jakości instytucji. Nasze były prawie bez zarzutu, co zawdzięczamy w znacznej mierze dobremu prawu. Polska ustawa prywatyzacyjna z 1990 roku była bardzo dobrze przygotowana, nie zepsuła jej nawet niefortunna nowelizacja w 1996 roku.

W 1990 Krzysztof A. Lis roku został prezesem Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (od 1996 roku działającej pod marką Instytut Rozwoju Biznesu). W 1998 roku utworzył Forum Corporate Governance i Komitet Dobrych Praktyk, które doprowadziły do wdrożenia Zasad Dobrych Praktyk w polskich spółkach publicznych. Od marca 2003 roku był prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Jesienią 2004 roku Krzysztof A. Lis, jako pierwszy, odebrał Nagrodę im. Lesława Pagi za zasługi dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, a także za dorobek ostatnich lat w zakresie tworzenia podstaw nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach publicznych.

Wspomina Go Michał Rutkowski z Banku Światowego: Marzec 1991 roku, Kijów, rozpadająca się winda w hotelu „Oktiabrskaja”. W niej wysoki, szczupły człowiek z brodą, wyraźnie nie stamtąd i stamtąd zarazem. Nie stamtąd, bo mający szerokie horyzonty i wiedzę o świecie. Stamtąd, bo rozumiejący ludzi, kraj, kulturę, korzenie, z których wyrośli Po spotkaniu w windzie kolacja, potem wiele spotkań, wreszcie trwała znajomość. Krzysztof Lis – Polak spotkany za granicą, z którego jest się dumnym, chce się być takim, jak On. To prawdziwie mój rodak, a nie rodak mimo woli. Prawdziwy Europejczyk w swojej wiedzy, doświadczeniu i manierach. Prawdziwy kolega-reformator dla każdego na Ukrainie, Białorusi i w innych krajach. Taki starszy brat, znacznie mądrzejszy, ale nigdy nieprzytłaczający. To, co zrobił za naszą wschodnią granicą dla reform, dla postępu, dla budowy rynków kapitałowych, starczyłoby na książkę. Wiem, że zrobił jeszcze więcej w naszej Ojczyźnie, ale o tym napiszą inni.

Powrót...