Zginął Krzysztof A. Lis

Źródło: Gazeta Prawna, 02.02.2005 r.
W nocy z 31 stycznia na 1 lutego w wypadku samochodowym zginął Krzysztof Aleksy Lis, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych i ostatnio PKN Orlen. Do wypadku doszło na trasie Warszawa-Serock – poinformował wczoraj PID.

Krzysztof A. Lis był twórcą zasad działania Giełdy Papierów Wartościowych. W 1989 r. był pełnomocnikiem rządu ds. przekształceń własnościowych, potem wiceministrem prywatyzacji. Wraz z Lesławem Pagą przygotowywał pierwsze plany prywatyzacyjne i tworzył podwaliny rynku kapitałowego w Polsce. W 1996 r. został prezesem Fundacji Centrum Prywatyzacji – Instytutu Rozwoju Biznesu. Doradzał rządom Rosji i Ukrainy jako konsultant Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a w ostatnich miesiącach prezydentowi Wiktorowi Juszczence.

W 1998 r. utworzył Forum Corporate Governance – Komitet Dobrych Praktyk. Jako pierwszy zwrócił uwagę na to, jak ważne są w spółkach działania zgodne z zasadami etyki i prawa – znane w świecie jako ład korporacyjny (corporate governance). Kilka lat pracy Forum doprowadziło do opracowania Zasad Dobrych Praktyk i wcielenia ich w życie w 2002 r. Krzysztof A. Lis uznawał to za pierwszy etap budowania lądu korporacyjnego. Potrzebna jest ponadto edukacja członków rad nadzorczych, propagowanie wzorcowych zachowań, a także opracowywanie z tej perspektywy corocznego ratingu spółek. Zadania te podjęła niezależna instytucja zaufania publicznego – Polski Instytut Dyrektorów. – Działalność PID ma sprzyjać tworzeniu najlepszej praktyki rządzenia w przedsiębiorstwach, również nienotowanych na giełdzie – mówił Krzysztof A. Lis.

POL

Powrót...