Zginął współtwórca giełdy

Źródło: Gazeta Wyborcza, 02.05.2005 r.
W wypadku samochodowym pod Warszawą zginął Krzysztof Lis, który na początku lat 90. – razem z nieżyjącym już Lesławem Pagą, Wiesławem Rozłuckim i ministrem skarbu Jackiem Sochą – zorganizował handel na warszawskiej giełdzie i powołał do życia Komisję Papierów Wartościowych.

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a później Jana Krzysztofa Mazowieckiego był pełnomocnikiem ds. przekształceń własnościowych i podsekretarzem w resorcie finansów. Przygotował i nadzorował pierwsze debiuty giełdowe spółek państwowych.

Później doradzał ministrom (m.in. Leszkowi Balcerowiczowi) i ekspertom z międzynarodowych organizacji (Banku Światowego i EBOiR). Był doradcą od prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi. W 2003 roku jako członek rady w Międzynarodowym Instytucie Biznesu w Kijowie doradzał przy prywatyzacji ówczesnemu premierowi rządu ukraińskiego Wiktorowi Juszczence.

W Polsce stworzył Instytut Rozwoju Biznesu, który kształci polskich menedżerów, i zarządzał nim. W ostatnich latach zainicjował i zorganizował Forum Corporate Governance, które przyczyniło się do opracowania tzw. zasad dobrych praktyk w spółkach giełdowych, co znacząco poprawiło ich przejrzystość. Od pięciu lat zasiada) w radzie warszawskiej giełdy, a od ubiegłego roku był niezależnym członkiem rady nadzorczej PKN Orten. Miał 56 lat.

AND

Powrót...