Ocena 360 stopni. Individual Competence Profile (ICP)

IBD Business School w projektach rozwojowych dla firm od lat stosuje własne, bardzo dobrze oceniane przez dotychczasowych partnerów narzędzie do oceny kompetencji metodą 360 stopni. To Individual Competence Profile (ICP) – kwestionariusz, który zaprojektowali i przygotowali eksperci IBD z Działu Doradztwa i Badań.

Ocena 360 stopni – co nas wyróżnia

Kwestionariusz ICP zweryfikowaliśmy pod względem psychometrycznym i dostosowaliśmy do specyfiki polskich organizacji. Obejmuje on na tyle szeroką pulę kompetencji, że z łatwością może wybrać takie, które najlepiej oddają potrzeby organizacji. Pozwala oceniać jednocześnie dużą grupę menedżerów przez różne grupy osób oceniających. Ocena z wykorzystaniem kwestionariusza ICP jest w pełni zinformatyzowana. Zapewniamy partnerom, naszym klientom pełne bezpieczeństwo o ochronę danych osobowych.

Raport, który przygotujemy, udostępniamy w wersji skróconej i pełnej. Pozwala on na kompleksową analizę całej ocenianej grupy. Pokazuje bowiem i zbiorcze potrzeby rozwojowe oraz rekomendacje dla kolejnej oceny.

Kwestionariusz ICP – korzyści

  • Pełny obraz kompetencji pracownika
  • Obiektywna informacja o słabych i mocnych stronach  (wieloźródłowa)
  • Usystematyzowana  wiedza niezbędna do planowania rozwoju pracowników
  • Trafniejsze decyzje dotyczące ścieżek karier
  • Dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb organizacji
  • ICP – narzędzie pomiaru efektywności szkoleń
  • Wykorzystanie wyników oceny do budowania kultury otwartej komunikacji w organizacji

Zobacz więcej o metodyce ICP w ocenie 360 stopni.

Zapraszamy menedżerów HR do kontaktu:

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161

 

Powrót...